Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Internet

Wikipedia wkracza do orzecznictwa sšdów

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Urzędnicy i sędziowie przy interpretowaniu przepisów coraz częœciej odwołujš się do Wikipedii, czyli encyklopedii internetowej, w której każdy może edytować artykuły.
Aby się o tym przekonać wystarczy skorzystać chociażby z Centralnej Bazy Orzeczeń Sšdów Administracyjnych. Po wpisaniu słowa „Wikipedia” pojawia się odesłanie do kilkunastu wyroków, w których ono występuje. [b]Przykładowo Wojewódzki Sšd Okręgowy w Bydgoszczy badał w jednym z wyroków poprawnoœć zarzšdzenia o zmianie siedziby szkoły podstawowej (II SA/Bd 773/07)[/b]. Dla rozstrzygnięcia istotne było zdefiniowanie terminu „sieć”. Sšd odwołał się do internetowej wersji Słownika języka polskiego PWN ([link=http://www.sjp.pwn.pl]www.sjp.pwn.pl[/link]), ale również do Wikipedii cytujšc w uzasadnieniu wyroku: „pierwotnie, sieć to wyrób ludzki lub pajška”. [b]W innym wyroku warszawski WSA (VI SA/Wa 1372/06) odwołał się do potocznego rozumienia pojęcia „biohumus” jako Ÿródło też wskazujšc Wikipedię.[/b] Odwołania do Wolnej encyklopedii można też spotkać w uzasadnieniach wyroków sšdów cywilnych czy np. rozstrzygajšcej spory przetargowe Krajowej Izby Odwoławczej. [srodtytul]Społeczne rozumienie[/srodtytul] Artykuły, w Wikipedii, chociaż pod nadzorem administratorów, sš tworzone przez tysišce ludzi, niekoniecznie znawców tematu. Pojawia się więc pytanie czy sędziowie powinni opierać się na takim Ÿródle? Prof. Piotr Hofmański, sędzia Sšdu Najwyższego nie widzi w tym nic złego. - Można odwoływać się do różnych Ÿródeł informacji, byleby były weryfikowalne. To, że Wikipedia tworzona jest przez tysišce różnych ludzi może być - wbrew pozorom - jej atutem. Odwołuje się bowiem do społecznego rozumienia pewnych pojęć. A przecież nie chodzi o same sztywne definicje, tylko właœnie o to jak sš rozumiane - przekonuje.
Dlaczego osoby interpretujšce przepisy sięgajš do Wikipedii, a nie innych Ÿródeł? OdpowiedŸ jest prosta. To bardzo wygodne narzędzie, dzięki któremu łatwo znaleŸć informacje. Co równie istotne ksišżkowe Ÿródła wiedzy nie zawsze nadšżajš za zmieniajšcš się rzeczywistoœciš. Dlatego trudno w nich znaleŸć definicje pojęć zwišzanych chociażby z nowymi technologiami. Zmiennoœć artykułów zamieszczanych w Wolnej encyklopedii może jednak oznaczać dodatkowe ryzyko przy odwoływaniu się do tego Ÿródła informacji. Istniejšcy dziœ wpis już za godzinę może zostać zastšpiony innym. - Zmieniajš się też pojęcia i ich interpretacja - mówi sędzia Hofmański. - Trzeba zawsze pamiętać, że wyrok odnosi się do konkretnego stanu, a wówczas niebezpieczeństwa zwišzane ze zmianš znaczenia pewnych pojęć nie odgrywajš już takiego znaczenia - dodaje. Strony sporu próbujš podważać jednak wiarygodnoœć Wikipedii. [b]Przykładowo w skardze kasacyjnej (I OSK 472/08) na wyrok potwierdzajšcy słusznoœć odmowy nostryfikacji stopnia naukowego skarżšcy zarzucił warszawskiemu WSA[/b], że ten badajšc kompetencje poszczególnych recenzentów, powołał się na zer strony internetowej [link=http://www.wikipedia.pl]www.wikipedia.pl[/link], a „portal ten nie jest redagowany przez specjalistów z danej dziedziny, tylko przez nieograniczony, dowolny kršg osób, bez względu na ich kwalifikacje”. [srodtytul]Postać która nie istniała[/srodtytul] Polscy sędziowie nie sš odosobnieni. Także w innym krajach przedstawiciele Temidy korzystajš z Wikipedii. Z analizy orzecznictwa amerykańskiego za lata 2004-2006 wynika, że w to Ÿródło było wskazywane w ponad 100 wyrokach różnej instancji (poza Sšdem Najwyższym). Tymczasem na niektórych uczelniach wykładowcy wcišż zakazujš studentom odwoływania się do Wolnej encyklopedii uznajšc jš za niewiarygodne Ÿródło informacji. Powołujš się na przypadki ewidentnych błędów i przekłamań. W Polsce najgłoœniejszym takim przypadkiem był hasło: Henryk Batuta. Anonimowi internauci stworzyli fikcyjnš postać historycznš, więŸnia obozu w Berezie Kartuskiej będšcego „jedynym polskim akcentem” w twórczoœci Ernesta Hemingwaya. Aby uwiarygodnić mistyfikację dopisywali informacje o Batucie także do innych haseł w Wikipedii. Postać ta żyła swym wirtualnym życiem przez 15 miesięcy. [ramka][b]Co to za projekt [/b] Wikipedia – wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działajšcej na zasadzie otwartej treœci. Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie wiki (j. hawajski: wiki wiki = "szybko"), umożliwiajšce edycję każdemu użytkownikowi odwiedzajšcemu stronę i aktualizację jej treœci w czasie realnym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połšczenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan reklamowy Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którš każdy może edytować”. Polskojęzyczna edycja jest największš spoœród wszystkich Wikipedii w językach słowiańskich. Zawiera ponad prawie 550 tys. haseł i ma ponad 210 tys. zarejestrowanych użytkowników. [i]Ÿródło: Wikipedia[/i] [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL