Rolnicy

Rolnikowi wolno zawiesić działalność w KRUS

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Gospodarz mający własny biznes może zaprzestać jego prowadzenia na pewien czas, opłacając w trakcie przerwy pojedynczą składkę na ubezpieczenie rolnicze
[b]Właściciel gospodarstwa wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą opłaca niższe składki na ubezpieczenia społeczne do KRUS. Nie rejestrował się w ZUS. Chce zawiesić prowadzenie firmy od 20 listopada br. i wznowić dopiero od 1 kwietnia 2009 r. Musi o tym powiadomić ZUS? Czy w trakcie tej przerwy ma uiszczać składki na ubezpieczenia rolnicze w podwójnej wysokości?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY. Osoba, która przez trzy lata podlegała w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, może nadal pozostać w systemie KRUS po otworzeniu własnej firmy. Opłaca się jej to, gdyż składki na ubezpieczenie rolnicze są nawet kilkanaście razy niższe od należnych z tytułu działalności na ZUS (konkretne wyliczenia przedstawiliśmy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/202435.html]"Rolnik otwierający własną firmę może płacić niskie składki do KRUS"[/link]). [srodtytul]Pod jakimi warunkami[/srodtytul]
Aby pozostać w ubezpieczeniu rolników, bardzo ważne jest dotrzymanie 14-dniowego terminu na poinformowanie KRUS o rozpoczęciu prowadzenia działalności i wyborze ubezpieczenia rolniczego. Rolnik przekazuje także informację o wysokości podatku. Kwota należnego podatku z działalności za rok ubiegły nie może przekraczać 2755 zł (jest co roku waloryzowana). Jeżeli zainteresowany spełnia te warunki, może podlegać z tytułu działalności ubezpieczeniu rolniczemu. Wówczas nie zgłasza się z działalności do ZUS do ubezpieczeń. Płaci natomiast kwartalne składki do KRUS w podwójnej wysokości. Składkę za czwarty kwartał powinien uregulować do 31 października w podwójnej wysokości, mimo że tylko przez część kwartału prowadził działalność gospodarczą. Za pierwszy kwartał 2009 r., kiedy w ogóle nie będzie wykonywał działalności, uiści tylko jedną składkę rolniczą (działalność rolnicza będzie wtedy jego jedyną aktywnością). [srodtytul]Powrót jak początek[/srodtytul] Od 1 kwietnia przyszłego roku po powrocie na rynek powinien w ciągu 14 dni zawiadomić KRUS o wznowieniu działalności gospodarczej. Za drugi kwartał 2009 r. będzie zobowiązany do opłacenia podwójnej składki na ubezpieczenie rolnicze. O zawieszeniu działalności gospodarczej jak również o jej wznowieniu nie powinien pan informować ZUS, gdyż nie podlega pan z działalności ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Natomiast o zawieszeniu działalności a także o wznowieniu działalności powinien pan poinformować KRUS. Wznowienie działalności traktujemy bowiem tak samo, jak jej rozpoczęcie. W ciągu 14 dni ponownie należy więc złożyć w KRUS oświadczenie o wyborze ubezpieczenia rolniczego i informację o wysokości podatku za rok ubiegły. [ramka][b]Co zgłaszamy do ewidencji[/b] Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić działalność, jest zobowiązany zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej informację o tym, zawierającą: - oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, jeśli taki ma, - jego miejsce zamieszkania i adres, - okres, na jaki następuje zawieszenie. Musi dołączyć też oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.Takie same dane trzeba podać w informacji o wznowieniu działalności. Zarówno zgłoszenie informacji o zawieszeniu, jak i o wznowieniu działalności jest zwolnione z opłat.[/ramka] O interpretacji KRUS w tej sprawie pisaliśmy 17 października w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/205700.html]"Przedsiębiorczy rolnik może zawiesić firmę w KRUS"[/link].
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL