Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Dziwaczny pomysł na muzeum II wojny światowej

Projekt muzeum II wojny œwiatowej, do którego dotarła „Rz”, musi budzić niepokój. Celem jego twórców, Pawła Machcewicza i Piotra M. Majewskiego, jest pokazanie ostatniej wojny jako „europejskiej tragedii XX wieku”
Ekspozycja miałaby się skupiać na plagach, jakie dotykały społeczeństwa: wysiedleniach, czystkach etnicznych, bombardowaniach i masakrach. Taka logika dziejów stawia na pierwszym planie wspólnotę losów społeczeństw. Niestety, konsekwencjš jest odsunięcie na dalszy plan historii II wojny postrzeganej jako konflikt narodów. Jako zmagania hitlerowskich Niemiec i ich sojuszników z krajami, które padły ofiarš ich agresji lub rzuciły im wyzwanie. Autorzy projektu podkreœlajš, że nie interesuje ich budowanie muzeum martyrologii narodu polskiego lub chwały oręża polskiego. Z góry zaznaczajš, że takie wydarzenia jak powstanie warszawskie przedstawione będš skrótowo, w imię zachowania uniwersalizmu wystawy. Można by zrozumieć tę koncepcję, gdyby chodziło o jakieœ muzeum losów Europy w Brukseli. Ale to muzeum ma powstać w kraju, który często bywa zaliczany do pomocników Hitlera w Zagładzie Żydów. Taki kraj winien dbać o przypomnienie chwały polskiego oręża i martyrologii Polaków. Dopiero wtedy, gdy zadbamy o to, by turysta z Londynu czy Wiednia poznał nasz wkład w zlikwidowanie hitleryzmu, można będzie poszerzać wystawę o bardziej uniwersalistyczne wštki.
Trudno też przemilczeć fakt, że przedstawianie II wojny jako anonimowego cierpienia wszystkich Europejczyków jest korzystne dla Niemców i narodów, które kolaborowały z III Rzeszš. Podkreœlajšc wagę jednostkowego cierpienia, traci na znaczeniu fakt, że były narody, które podjęły z Niemcami walkę, ale były i takie, które poddały się woli Hitlera. Taki pomysł w kraju, gdzie żyjš jeszcze weterani wrzeœnia 1939, bitwy o Anglię czy walk o Berlin, jawi się jako dziwaczna arogancja. [ul][li][b][link=http://blog.rp.pl/semka/2008/10/28/dziwaczny-pomysl-na-muzeum-ii-wojny-swiatowej/]Skomentuj na blogu[/link][/b][/li][/ul]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL