Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Wyłudzali pienišdze, zabijali pacjentów

Prywatna klinika przeprowadzała zbędne i szkodliwe operacje. Co najmniej 20 pacjentów lekarze uœmiercili
Włosi sš poruszeni, tym bardziej że Lombardia to jeden z najbogatszych regionów kraju, słynšcy ze œwietnej opieki medycznej. Każdy poważnie chory Włoch marzy o leczeniu w Mediolanie, gdzie mieszczš się najlepsze kliniki. Od trzech dni media przynoszš porażajšce szczegóły cynicznego procederu. Pod naciskiem właœciciela kliniki Santa Rita lekarze œwiadomie wysyłali ludzi na œmierć. Włoska policja rozpoczęła œledztwo półtora roku temu na podstawie skargi, że klinika zawyża w fakturach koszty zabiegów i leczenia. To we Włoszech praktyka doœć powszechna. Posiadajšce umowy z narodowym funduszem zdrowia prywatne kliniki i lecznice często szukajš w ten sposób dodatkowego zarobku. W 2007 roku prokuratura zainteresowała się czterema mediolańskimi klinikami. Jednak podsłuchane podczas œledztwa rozmowy telefoniczne lekarzy z Santa Rita przerosły najgorsze podejrzenia policji. Okazało się, że lekarze w latach 2005 – 2006 przeprowadzili co najmniej 118 zbędnych operacji, które w 86 przypadkach zakończyły się poważnš lub bardzo poważnš utratš zdrowia pacjenta, a 20 razy œmierciš.
Symptomatyczny jest przypadek 64-letniego Giovanniego Razzitato, który zgłosił się do kliniki z polipami pęcherza moczowego. Zdiagnozowano mu raka płuc i wycięto zdrowe płuco. Gdy się wybudził po operacji, chirurg miał jeszcze apetyt na tarczycę, ale Razzitato zbiegł z kliniki z wenflonem. Okazało się, że gruczoł tarczycy był zupełnie zdrowy. Podobny los spotkał 38-letniego mężczyznę z zapaleniem płuc i żółtaczkš typu C. Zamiast założenia drenów i podania antybiotyków, pozbawiono go jednego płuca. Lekarze amputowali też kobietom zdrowe piersi. Wszystko po to, by potem wystawić słony rachunek państwu. Z podsłuchanych rozmów telefonicznych lekarzy wynika, że właœciciel kliniki poprzez system premii zachęcał ich do przeprowadzania jak największej liczby kosztownych operacji bez względu na potrzebę. Chirurg Brega Massone chwalił się przez telefon, że tylko dzięki niemu klinika zarobiła w 2007 roku 3 miliony euro. Dwa dni w tygodniu pracował w ambulatorium kliniki i badał pacjentów, diagnozujšc niemal zawsze, bez względu na chorobę, przypadłoœć wymagajšcš operacji. W pozostałe dni wycinał swoim ofiarom nierzadko zdrowe organy. Inny lekarz Marco Pansera wysyłał swego pacjenta co trzy miesišce na tomografię, narażajšc niepotrzebnie na promieniowanie. Pytany o to przez kolegę wyjaœnił, że na jednym takim badaniu klinika może zarobić nawet 1000 euro. Na razie aresztowano 14 osób, którym już zarzucono oficjalnie pięć morderstw (podejrzanych zgonów jest co najmniej 20), a także wyłudzenie 2,5 mln euro, choć to z pewnoœciš zaledwie wierzchołek góry lodowej. Za kratki trafił też 75-letni właœciciel kliniki Paolo Pipitone. Od lat należał do towarzyskiej i finansowej œmietanki Mediolanu. Z zawodu jest notariuszem, czyli członkiem najlepiej zarabiajšcej grupy zawodowej we Włoszech (œrednio pół miliona euro rocznie). Włosi bojš się, że klinika Santa Rita nie jest wyjštkiem, a obawy te poœrednio potwierdziła prokuratura, rozpoczynajšc wczoraj dochodzenie w dziesięciu innych mediolańskich szpitalach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL