Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Współpraca i dialog

AFP
Angel Gurria. Sekretarz generalny OECD. Ekonomista, bankier, polityk. Za jego kadencji wzrosło znaczenie OECD jako forum dyskusji o globalnych problemach gospodarczych
– Uważamy, że ceny żywnoœci w następnej dekadzie będš œrednio o 10 – 50 proc. wyższe niż w minionych dziesięciu latach. Te słowa padły z ust sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angela Gurrii w czasie, gdy w Rzymie trwał szczyt FAO poœwięcony walce z kryzysem żywnoœciowym na œwiecie, a w Luksemburgu ministrowie finansów UE zastanawiali się nad sposobami ograniczenia rosnšcych cen żywnoœci. Zdaniem szefa OECD raczej nie należy oczekiwać znaczšcej redukcji cen ropy. Gurria uważa, że droga ropa nie ma charakteru spekulacyjnego, ale jest konsekwencjš podaży, popytu i bezpieczeństwa energetycznego. Żywnoœć i noœniki energii to podstawowe dziœ globalne problemy gospodarcze. Nic więc dziwnego, że szef organizacji 30 najbardziej rozwiniętych krajów œwiata, w tym i Polski, zabiera głos w tej sprawie. Jednym z zadań OECD jest proponowanie strategii pozwalajšcej powstrzymać wzrost cen żywnoœci. OECD jest przede wszystkim platformš dialogu i wielostronnych dyskusji o wszystkich problemach polityki gospodarczej.
Meksykanin Angel Gurria, pełne nazwisko José Angel Gurria Trevino (rocznik 1950), jest ze wszech miar najodpowiedniejszym szefem tej organizacji. W czerwcu 2006 r. zastšpił Kanadyjczyka Donalda Johnstona, który piastował to stanowisko przez dziesięć lat. Z wykształcenia jest ekonomistš, absolwentem uniwersytetu Meksykańskiego UNAM. Uzupełniał wiedzę na Uniwersytecie w Leeds i na Harvardzie. W latach 90. był ministrem spraw zagranicznych Meksyku, negocjował porozumienie o strefie wolnego handlu w Ameryce Płn. NAFTA, a następnie był ministrem finansów i budżetu. Po raz pierwszy od całego pokolenia udało mu się pokierować gospodarkš Meksyku podczas zmiany rzšdu i uniknšć nowego kryzysu finansowego, który zwykle towarzyszył okresom przejœciowym w tym kraju. Był też prezesem banków Nafin i Bancomext. Jest poliglotš. Poza hiszpańskim zna angielski, francuski, portugalski, włoski i trochę niemiecki. Obejmujšc stanowisko szefa OECD, zwiększył znaczenie tej organizacji jako miejsca dialogu i dyskusji. Pod jego wpływem OECD zgodziła się rozpoczšć rozmowy o ewentualnym przyjęciu z Chile, Estoniš, Izraelem, Rosja i Słoweniš i o zacieœnieniu współpracy z RPA, Brazyliš, Chinami, Indiami i Indonezjš. Gurria uczestniczy też w pracach wielu organizacji i instytucji non profit, m.in. w Radzie ds. Ludnoœci z Nowego Jorku, Oœrodku Globalnego Rozwoju z Waszyngtonu czy Œwiatowej Radzie ds. Wody.W jednym z ostatnich wywiadów podkreœlił, że żywnoœć to zbyt ważna kwestia, by działać w poœpiechu. Zaznaczył, że potrzebna jest współpraca m.in. z MFW przy ustaleniu najlepszej drogi postępowania.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL