Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Polacy atakowani w mediach

Zwišzek Polaków na Litwie (ZPL) wystosował list do przedstawicieli najwyższych władz kraju, m.in. prezydenta, a także do organizacji dziennikarskich, z proœbš o powstrzymania kampanii medialnej skierowanej przeciwko mniejszoœciom narodowych, głównie Polakom.
ZPL zwrócił się również do Prokuratury z proœbš o ustalenie, czy publikacje, "w których m.in. mniejszoœci narodowe sš porównywane do faszystów, sš wyganiane z Litwy, nie sš sprzeczne z litewskim ustawodawstwem, nie majš odcienia rasizmu i ksenofobii". Ostatnio w litewskich mediach nasiliły się nastroje antypolskie. - Zwišzek Polaków na Litwie uznaje i popiera głoszonš na Litwie zasadę wolnoœci słowa i opinii, jednakże stanowczo nie zgadza się z zamieszczanymi w mediach artykułami o treœci szowinistycznej, wzniecajšcymi niezgodę narodowš - napisano w liœcie ZPL.
ZPL zwrócił się z proœbš o "podjęcie działań i œrodków na rzecz zaprzestania prowadzonej kampanii skierowanej przeciwko mniejszoœciom narodowym, głównie Polakom, jak też podjęcia działań zapobiegajšcych w przyszłoœci tego typu kampanii". Przewodniczšcy ZPL Michał Mackiewicz uważa, że antypolskie nastroje w litewskich mediach sš zwišzane z rozpoczynajšcš się kampaniš wyborczš przed jesiennym wyborami parlamentarnymi, zaznacza, iż "karta polska w wyborach praktycznie zawsze tu jest rozgrywana". - Jeżeli na starcie kampanii ukazujš się takie artykuły, to czego należy oczekiwać, gdy walka wyborcza rozgorzeje na dobre. Dlatego postanowiliœmy poczynić kroki, by zapobiec nasilaniu nastrojów antypolskich - powiedział Mackiewicz.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL