Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inni przewoŸnicy

Koniec umowy Intercity z T-Mobile

Adobe Stock
Po około 4 latach wygasła umowa T-Mobile Polska z PKP Intercity, na mocy której komórkowa sieć udostępniała usługę Wi-Fi w 300 wagonach pasażerskich. Firmy jeszcze rozmawiajš, ale przewoŸnik uruchomił już własnš sieć przesyłu danych
W styczniu tego roku wygasła kilkuletnia umowa zawarta przez PKP Intercity (grupa PKP) z T-Mobile Polska na dostarczenie i obsługę sieci Wi-Fi w pocišgach tego przewoŸnika. W ramach umowy komórkowa sieć zainstalowała w częœci wagonów urzšdzenia sieciowe i oferowała usługę nazwanš "Hot Spot T-Mobile". Według naszych informacji ostatnio liczba wagonów z Wi-Fi sięgnęła 300. Według zapowiedzi przewoŸnika hot spoty miały zapewnić darmowy internet wszystkim podróżujšcym. T-Mobile widział w usłudze dodatkowy bonus dla swoich użytkowników i marketingowš przewagę: w pocišgach oprócz Wi-Fi miała działać biblioteka VOD. Ta częœć projektu nie udała się. Nie obyło się też bez innych problemów. Wizerunek telekomu i PKP nadszarpnšł też brak Wi-Fi w pocišgach pendolino (w uproszczeniu, na przeszkodzie stanęły warunki umów z dostawcš składu - grupš Alstom). Mimo tego, z danych, które otrzymaliœmy od T-Mobile wynika, że sieć Wi-Fi działała. W trakcie kontraktu łšczšcego PKP Intercity i tego operatora z usługi Wi-Fi skorzystano 2 mln razy, œredni czas sesji trwał 131 minut, przesłano około 300 terabajtów danych (liczba nie obejmuje transferu biblioteki filmowej).
Jak poinformowało w odpowiedzi na nasze pytania PKP Intercity, obecnie trwajš rozmowy z T-Mobile na temat dalszych losów infrastruktury. PrzewoŸnik nie był bowiem jej właœcicielem. Nie jest wykluczone, że teraz przejmie jš na własnoœć, ale nie wiemy na jakich warunkach. - W zwišzku z zakończeniem umowy z T-Mobile, PKP Intercity uruchomiło własny system umożliwiajšcy dostęp do internetu. Na tę chwilę Wi-Fi dostępne jest w około 150 wagonach - podaje Anna Zakrzewska, rzeczniczka PKP Intercity. - W obecnych uwarunkowaniach technologicznych jest możliwoœć rozdziału kwestii własnoœci sprzętu i podmiotu zarzšdzajšcego kwestiami telekomunikacyjnymi. Taki kierunek wybraliœmy tym razem - mówi Zakrzewska. To, na jakich trasach spotkać można dziœ wagony z internetem, wynika z dzisiejszego komunikatu PKP Telkol, firmy z grupy PKP powstałej z połšczenia PKP Budownictwo i PKP Utrzymanie. PKP Telkol poinformował z jednej strony, że "przejmuje obsługę" sieci Wi-Fi w 150 wagonach przewoŸnika, w zwišzku z tym, że 23 stycznia wygasła umowa z dotychczasowym dostawcš. Nie chodzi tu jednak raczej o T-Mobile, a być może o sieć dostarczonš przez warszawskš firmę Ledatel. Wagony z Wi-Fi obsługiwanym przez Telkol sš częœciš składów realizujšcych obiegi głównie na trasach: Przemyœl – Szczecin, Przemyœl – Kołobrzeg, Przemyœl – Œwinoujœcie, Przemyœl – Wrocław, Przemyœl – Poznań, Szczecin – Gdynia, Szczecin – Katowice, Szczecin – Wrocław, Kołobrzeg – Katowice, Kraków – Wrocław, Gdynia – Wrocław oraz wybrane wagony na trasach: Gdynia – Warszawa, Warszawa – Frankfurt nad Odrš, Gdynia – Petrovice, Warszawa – Frankfurt nad Odrš, Warszawa – Zakopane. Wagony z hot spotami T-Mobile miały jeŸdzić na nieco innych trasach: Trójmiasto - Warszawa - Kraków/ Katowice, Szczecin – Poznań - Warszawa, Poznań - Wrocław - Katowice - Bielsko-Biała oraz Warszawa – Wiedeń – Villach czy Warszawa – Berlin. - Spółka zdaje sobie sprawę, że dla pasażerów bezawaryjne korzystanie w podróży z internetu jest bardzo ważne, dlatego, będšc œwiadomym swoich kompetencji, będzie zapewniać poprawne funkcjonowanie sieci. Dostęp do darmowego Wi-Fi znajdzie się w każdym zmodernizowanym i nowym pocišgu, który pojawi się na torach w ramach przyjętej w grudniu zeszłego roku strategii taborowej - podaje PKP Telkol. Zapytaliœmy też, czy i kiedy wybrany ma zostać dostawca łšczy dosyłowych, czyli radiowych, bez których kolejowe W-iFi nie może sprawnie działać. - W przypadku taboru na tę chwilę nie występuje taki problem. Wykorzystujemy umowy (karty SIM) od operatorów komórkowych - podaje rzeczniczka PKP Intercity. Na podstawie ogłoszenia przewoŸnika z zeszłego roku można wnioskować, że sš to karty Orange i Plusa. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w końcu 2016 roku w Polsce w internet wyposażonych było łšcznie 310 elektrycznych zespołów trakcyjnych i elektrycznych autobusów szynowych oraz 323 wagony osobowe. Dostęp do sieci nie jest największym problemem pasażerów kolei w kraju - wynika przy tym z udostępnionych nam danych UTK. Na ponad 1,15 tys. skarg skierowanych do UTK w 2017 roku przez pasażerów tylko 1 procent dotyczył dostępu do internetu w pocišgach - przekazał nam Maciej Bębenek, ekspert w biurze prasowym UTK.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL