Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obyczaje

W Dubaju szybko przybywa turystów z Polski

Dubaj
materiały prasowe
Na wycieczkę do Dubaju wybrało się w2017 roku 15,79 miliona goœci, w tym 71 tysięcy Polaków, o 28 procent więcej niż rok wczeœniej
Zajmujšce się promocjš miasta agencja Dubai Turism podaje, że liczba turystów wzrosła o 6,2 procent. Przed rokiem wzrost ten sięgnšł zaœ 5 procent. Miejscowe władze chcš, by na poczštku kolejnej dekady miasto witało po 20 milionów goœci rocznie. Turyœci najliczniej przybywajš do Dubaju z Indii. W zeszłym roku miasto przywitało ponad dwa miliony goœci z tego kraju. Licznie przyjeżdżali także turyœci z Arabii Saudyjskiej (1,52 mln) i Wielkiej Brytanii (1,26 mln). W pierwszej dziesištce zestawienia znajdujš się też goœcie z Omanu (862 tysišce), Chin (764 tysišce), Stanów Zjednoczonych (633 tysišce), Pakistanu (598 tysięcy), Rosji (530 tysięcy), Niemiec (506 tysięcy) i Iranu (503 tysišce). Spoœród krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej najszybciej przybywało goœci z Polski. Wzrost ich liczby sięgnšł 28 procent (71 tysięcy). Szybko zwiększała się też liczba turystów z Czech (wzrost o 25 procent, 69,4 tysišca goœci), Węgier (24 procent, 37 tysięcy) i Rumunii (20 procent, 60 tysięcy).
W sumie zagraniczni goœcie wykupili w zeszłym roku w Dubaju 29,2 miliona noclegów. Œredni czas pobytu wyniósł zaœ 3,5 nocy, czyli był nieco krótszy niż w roku 2016 (3,6 nocy). Turyœci wydawali dziennie po œrednio 492 dirhamy (457 złotych). W 2016 roku kwota ta wynosiła natomiast 511 dirhamów (474 złote). - Dubaj umocnił swoje czwarte miejsce wœród najczęœciej odwiedzanych miast na œwiecie, dlatego jesteœmy pewni, że nasze wyniki, oparte na silnych relacjach partnerskich między władzami i sektorem prywatnym, pomogš nam pomyœlnie zrealizować nasze cele, tak aby Dubaj stał się najczęœciej odwiedzanym na œwiecie miastem, najczęœciej polecanym, z największš liczbš powracajšcych turystów - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Helal Saeed Almarri, dyrektor generalny Dubai Tourism. Miasto przypomina, że nieustannie inwestuje w turystycznš infrastrukturę. W 2017 roku powstała w nim nowa nadbrzeżna dzielnica La Mer oraz Etihad Museum, prezentujšce ekspozycję o poczštkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ojcach narodu. Odbyła się również premiera La Perle, pierwszego stacjonarnego przedstawienia teatralnego w regionie, wystawianego w teatrze w Habtoor City. Pod koniec roku odbyło się też otwarcie Dubai Frame i Dubai Safari. Już teraz należš one do najpopularniejszych atrakcji, a Dubai Frame generuje największš liczbę zdjęć na Instagramie Dubai Tourism. Na poczštku 2018 roku otwarto już też pierwszy park narodowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Al Marmoum. A wkrótce odbędzie się udostępnienie częœci zabytkowej dzielnicy Dubaju, gdzie zwiedzajšcy będš mogli poznać historię emiratu i podejrzeć, życie i pracę jego dawnych mieszkańców.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL