Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inni przewoŸnicy

PKP: Zdšżymy z wydawaniem unijnych pieniędzy

Pixabay
Prezes PKP zapowiada, że kolej nie straci unijnych funduszy z europejskiego budżetu obowišzujšcego do 2020 roku
Ostatnio pojawiły się wštpliwoœci, czy kraje członkowskie poradzš sobie z wydawaniem pieniędzy ze wspólnej kasy, bo projekty ruszyły z opóŸnieniem. Sš też nowe, skomplikowane procedury. W przeszłoœci kolej miała już problemy z ich wykorzystaniem, teraz - jak zapewnia prezes PKP Krzysztof Mamiński - ta sytuacja się nie powtórzy. - Przyjęty jest harmonogram wykorzystania w całoœci œrodków przeznaczonych głównie na infrastrukturę. 66 miliardów złotych zostanie wykorzystanych w całoœci. Nadrobiliœmy opóŸnienia z poczštkowego okresu i bardzo dobrze rozpędziliœmy tę maszynę - opisuje Mamiński. Jak mówi, dwie trzecie przetargów na wykorzystanie unijnych funduszy zostało już rozstrzygniętych i projekty sš realizowane. Pienišdze sš przeznaczane głównie na modernizację linii kolejowych, przystosowanie konwencjonalnych torów do dużych prędkoœci: 160, 200 i 250 kilometrów na godzinę. Modernizowane sš także dworce kolejowe i budowane nowe. Kolej inwestuje również w tabor pasażerski i towarowy. Prezes PKP podaje, że sš też już plany na wykorzystanie pieniędzy z budżetu po 2020 roku. Rozpoczęto procesy przygotowawcze, aby projekty były szybko gotowe do realizacji. Podkreœla, że kolej wycišga wnioski z sytuacji sprzed kilku lat. - Poczštek był taki, że musieliœmy z pustych szuflad wyjšć okładki zgłoszeń i rozpoczšć realizację projektów z dwuletnim opóŸnieniem - przypomina Mamiński.
Projekt nowego, 7-letniego budżetu wspólnoty unijnej po 2020 roku poznamy w maju, a negocjacje w sprawie wysokoœci wydatków potrwajš około roku.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL