Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

„Greckie śniadanie” posmakowało Europejczykom

Pixabay
„Greckie œniadanie” - przedsięwzięcie Greckiej Izby Hotelarskiej - zostało nagrodzone przez Komisję Europejskš w konkursie Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczoœci
Jak przypomina portal Greek Travel Pages, „Greckie œniadanie" to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane w 2010 roku przez Greckš Izbę Hotelarskš (Hellenic Chamber of Hotels – HCH) i ma na celu promowanie lokalnego jedzenia wœród turystów i podnoszenie jakoœć usług gastronomicznych. Posiłki skomponowane na bazie tradycyjnych produktów serwowane sš już w 800 hotelach w całym kraju. Ostatnio HCH uruchomiła serwis internetowy poœwięcony projektowi, na którym można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega akcja, ale też zapoznać się z całym dostępnym menu. HCH wybrała też agencję akredytacyjnš, która nadaje certyfikaty obiektom serwujšcym tradycyjne œniadania w greckim stylu. Program doceniła Unia Europejska. W ostatniej edycji Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczoœci został krajowym zwycięzcš w kategorii „Wspieranie internacjonalizacji małych i œrednich przedsiębiorstw europejskich". Konkurs po raz pierwszy odbył się w 2005 roku. W jego ramach nagradzane sš projekty i pomysły, które promujš przedsiębiorczoœć, i małe firmy, które w kraju, regionie lub w społecznoœci lokalnej stosujš najlepsze strategie biznesowe.
„Greckie œniadanie" zostało zgłoszone do konkursu jako jedna z 305 propozycji z 32 krajów. Nagrody przyznawane sš w pięciu kategoriach.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL