Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Gaz na ławę

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Bruksela będzie sprawdzać szczegóły kontraktów na dostawy gazu z krajów trzecich do krajów Wspólnoty. Za jednym wyjštkiem - ceny zakupu. To przegrana Polski i jej sojuszników.

Uchwalone w poniedziałek w Brukseli nowe prawo za podstawowy cel stawia sobie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Unii poprzez zmniejszenie zależnoœci energetycznej od krajów trzecich. A tak naprawdę od Rosji, która w Europie dominuje tak w dostawach ropy, jak i gazu.

O ile jednak ropa jest kupowana i sprzedawana na zasadach rynkowych, to o gazie nie można tak powiedzieć. Zasady, na których z Rosjanami handlujš zachodnie koncerny sš niejawne, kontrakty utajniane. Gazprom sterowany przez Kreml, jednym - tym pokornym lub powišzanym biznesami, udziela dużych zniżek, a tym niepokornym w tym Polsce i Litwie, karze słono przepłacać.

Dzięki takiej strategii Rosjanie majš już 41 proc. rynku Unii, podczas kiedy najpoważniejsi konkurenci, Norwegowie - 35 proc. Do tego majš po swojej stronie niemieckie, austriackie, włoskie i francuskie koncerny, którym sprzedajš gaz tanio i od których w zamian dostajš finansowe wsparcie i silny lobbing w brukselskich gabinetach.

To, że pomimo tego lobbingu nowe prawo zostało uchwalone, œwiadczy, że unijna większoœć powoli na już dosyć tej sytuacji. Dopuszczenie Komisji Europejskiej do szczegółów kontraktów (daty obowišzywania, iloœci gazu, warunki wstrzymania dostaw, zasady rozliczeń itp.) członków Wspólnoty z krajami trzecimi jest częœciš budowania Unii Energetycznej. Bruksela chce też wiedzieć, gdzie jeden dostawca ma więcej niż 28 proc. rynku gazu w danym kraju.

Zgodnie z nowymi regulacjami kompetentne władze krajów Unii będš musiały wybrać firmy gazowe, które będš zapewniać dostawy surowca do tzw. chronionych klientów (m.in. szpitale, szkoły, ważne urzędy, mały i œredni biznes) w okreœlonych sytuacjach, jak upały, awarie gazocišgów czy nadmierny popyt.

Nowe prawo wprowadza też inne rozwišzania wzmacniajšce Wspólnotę. Wœród krajów Unii powstanš regionalne grupy ryzyka. Będš one monitorować i oceniać ryzyko dla bezpiecznego zaopatrzenia gaz w regionie i inwestować w połšczenia międzypaństwowe (gazocišgi) umożliwiajšce pomoc w nadzwyczajnych sytuacjach.

Firmy gazowe dostały 12 miesięcy na przedstawienie władzom szczegółowych informacji o wszystkich zawartych dotšd kontraktach na dostawy gazu.

I wszystko byłoby pięknie gdyby nie fakt, że Komisja Europejska może obejrzeć wszystkie szczegóły umów, poza cenš zakupu. Zapisano to dokładnie w nowej regulacji.

A to cena właœnie dzieli członków Unii na uprzywilejowanych i kupujšcych tanio oraz na tych, którym pozostaje uciekać od rosyjskiego gazu i walczyć z jego europejskš dominacjš. Taki podział jest po myœli Kremla. Taki podział przeczy idei Unii Energetycznej. Taki podział œwiadczy o krótkowzrocznoœci i zwyczajnej głupocie tych, którzy takie prawo przegłosowali. Gazprom może spać spokojnie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL