Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Firmy, które najbardziej trujš świat

123RF
Zaledwie 100 firm odpowiada za 71 proc. emisji gazów cieplarnianych na œwiecie. Oto czarna lista trucicieli.

Zgodnie z najnowszym raportem organizacji Carbon Disclosure Project powstałym we współpracy z Climate Accountability Institute, tylko 100 firm wyemitowało ponad 70 proc. gazów cieplarnianych na œwiecie od 1988 roku, a ponad połowa emisji przypada na zaledwie 25 spółek, zarówno prywatnych, jak i państwowych.

Jak wskazuje jeden z autorów badania, Pedro Faria, ten stosunkowo niewielki zbiór producentów paliw kopalnianych może być kluczem do rozwišzania problemu szkodliwych substancji utrzymujšcych się w atmosferze. Dlatego też – jak przekonuje – warto przyjrzeć się samym tym korporacjom oraz ich globalnym działaniom, zamiast mierzyć skalę problemu w wymiarach poszczególnych krajów, jak to zwykle odbywa się w debatach publicznych.

Dane zostały zebrane z publicznie dostępnych Ÿródeł dotyczšcych emisji gazów cieplarnianych wybranych firm i jest to pierwszy raport, który ma rozpoczšć serię dalszych badań nad tym tematem.

Czarna lista trucicieli

Listę zdominowała firma China Coal Energy, kontrolowana przez chiński rzšd – generuje ona aż 14,3 proc. gazów cieplarnianych na całym œwiecie. W badanym okresie produkcja węgla w Chinach potroiła się do blisko 5 mld ton. Ekspansja miała miejsce przede wszystkim w prowincjach Shanxi, Shaanxi i region Mongolii Wewnętrznej.

Za największych emitentów gazów cieplarnianych, znajdujšcych się w rękach prywatnych inwestorów, w raporcie wskazano cztery firmy: ExxonMobil, Shell, BP i Chevron. Ten pierwszy odpowiada za 2 proc. globalnej emisji, a kolejne odpowiednio 1,7 proc., 1,5 proc. i 1,3 proc.

Najwięcej gazu produkujš z kolei Gazprom, Encana, Repsol i BHP Billiton. Natomiast głównymi producentami ropy naftowej sš Saudi Arabian Oil Company i National Iranian Oil Co.

Jak ostrzegajš autorzy badania, jeœli wydobywanie paliw kopalnianych będzie równie intensywne przez następne 28 lat, jak między 1988 a 2017 rokiem, zwiększa się ryzyko na to, że œrednie temperatury na œwiecie wzrosnš do końca tego stulecia o 4 stopnie Celsjusza. To może mieć katastrofalne skutki dla œrodowiska, w tym doprowadzić do wyginięcia wielu gatunków zwierzšt i znaczšco zredukować zasoby jedzenia. Ważne jest więc, by rzšdy na całym œwiecie już dziœ wywarły silny nacisk na firmy, dla których liczš się przede wszystkim krótkookresowe zyski, a nie długotrwałe dobro naszej planety.

Œwiatełko w tunelu

Jest jednak dobra wiadomoœć. Coraz więcej firm przyłšcza się do wspólnej akcji majšcej na celu ochronę œrodowiska i zredukowanie iloœci szkodliwych substancji w atmosferze. Już niemal 100 międzynarodowych korporacji zobowišzało się do pozyskiwania energii elektrycznej wyłšcznie z odnawialnych Ÿródeł w bliższej przyszłoœci w ramach inicjatywy RE100. Do 2020 roku cel ten zamierza osišgnšć m. in. Ikea, Apple, BMW i Coca-Cola. Liderem tutaj z kolei jest Google, który przejdzie w 100 proc. na zielonš energię już w bieżšcym roku.

W coraz lepszym kierunku zmierza również branża motoryzacyjna, w której samochody elektryczne zdobywajš coraz większš popularnoœć. Wiele znanych firm zamierza w najbliższych latach postawić właœnie na produkcję pojazdów na pršd, w tym Volvo, Renault–Nissan, Toyota czy Honda.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL