TK: niekonstytucyjne wygaśnięcie hipoteki przymusowej

aktualizacja: 25.10.2016, 19:23
Foto: 123RF

Automatyczne wygaśnięcie hipoteki przymusowej po miesiącu od zakończenia sprawy, którą zabezpiecza, jest niekonstytucyjne.

REDAKCJA POLECA
21.10.2016
Trybunał Konstytucyjny oceni upadku zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok korzystny dla wierzycieli, na których rzecz sąd ustanowił zabezpieczenie na hipotece. Zgodnie z zakwestionowanym przepisem, jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie upada po miesiącu od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie. Wtedy wierzyciel może już prowadzić egzekucję.

O tym jednak, że tymczasowe zabezpieczenie jest wciąż potrzebne, przekonał się Krzysztof K., przedsiębiorca budowlany, w sporze z kopalnią kruszyw. Uzyskał nakaz zapłaty od kopalni na 600 tys. zł i zabezpieczenie w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomości kopalni. Po miesiącu upadła i hipoteka, i kopalnia. A bez hipoteki z upadłości Krzysztof K. nic nie uzyska.

– W ciągu miesiąca klient nie był w stanie przeprowadzić egzekucji – argumentował przed TK jego pełnomocnik, radca prawny Mieczysław Piekarski.

TK uznał jego stanowisko.

– Ochrona dłużnika nie może pozbawiać środków prawnych wierzyciela, umożliwiając dłużnikowi uniknięcie odpowiedzialności – wskazał Stanisław Rymar, sędzia sprawozdawca.

Sygn. akt ?SK 71/13

POLECAMY

KOMENTARZE