Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

TK: niekonstytucyjne wygaśnięcie hipoteki przymusowej

123RF
Automatyczne wygaœnięcie hipoteki przymusowej po miesišcu od zakończenia sprawy, którš zabezpiecza, jest niekonstytucyjne.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok korzystny dla wierzycieli, na których rzecz sšd ustanowił zabezpieczenie na hipotece. Zgodnie z zakwestionowanym przepisem, jeżeli sšd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie upada po miesišcu od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniajšcego zabezpieczone roszczenie. Wtedy wierzyciel może już prowadzić egzekucję.

O tym jednak, że tymczasowe zabezpieczenie jest wcišż potrzebne, przekonał się Krzysztof K., przedsiębiorca budowlany, w sporze z kopalniš kruszyw. Uzyskał nakaz zapłaty od kopalni na 600 tys. zł i zabezpieczenie w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomoœci kopalni. Po miesišcu upadła i hipoteka, i kopalnia. A bez hipoteki z upadłoœci Krzysztof K. nic nie uzyska.

– W cišgu miesišca klient nie był w stanie przeprowadzić egzekucji – argumentował przed TK jego pełnomocnik, radca prawny Mieczysław Piekarski.

TK uznał jego stanowisko.

– Ochrona dłużnika nie może pozbawiać œrodków prawnych wierzyciela, umożliwiajšc dłużnikowi uniknięcie odpowiedzialnoœci – wskazał Stanisław Rymar, sędzia sprawozdawca.

Sygn. akt ?SK 71/13

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL