Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kiedy prawo regresu sprawcy szkody

W celu uniknięcia wštpliwoœci zwišzanych z kwestiš regresu ubezpieczyciela do pracownika należy sprawdzić, jak kwestię tę regulujš postanowienia warunków ubezpieczenia.
Choć od poczštku wydawało się to oczywiste, to dopiero po interwencji Rzeczpospolitej ZUS przyznał – idšc za głosem resortu pracy – że w takim przypadku nie ma podstaw, aby zasiłek macierzyński przysługiwał tylko za czas urlopu ojcowskiego wykorzystanego w pierwszym zakładzie pracy. Ten problem opisaliœmy na łamach Prawa i Praktyki już 20 czerwca 2012 r. w artykule "Urlop ojcowski z każdego etatu". Wówczas udało nam się, po blisko półrocznym oczekiwaniu, uzyskać odpowiedŸ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 27 marca 2012 r.) pozytywnš dla pracowników – ojców.

Za mało wariantów

Na poczštku obowišzywania przepisów dotyczšcych nowego przywileju dla pracujšcego taty (1 styczeń 2010 r.), resort przyznał, że z uwagi na to, iż możliwoœci korzystania z urlopu ojcowskiego nie uzależnia się od osobistej opieki nad dzieckiem, nie ma przeszkód,...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL