Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Uczelnie najlepiej uczšce do aplikacji prawniczych 2014

Fotorzepa
Pišty rok z kolei Uniwersytet Jagielloński najlepiej przygotowuje do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci od siedmiu lat analizuje wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje adwokackš, radcowskš i notarialnš. Porównuje, jak poszczególne uczelnie przygotowujš studentów do kontynuowania prawniczej edukacji. To jeden z najważniejszych wskaŸników, który braliœmy pod uwagę w naszym rankingu (decydowały wyniki ubiegłorocznych absolwentów).

Nieprzerwanie od pięciu lat najlepiej do egzaminów przygotowani sš absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – zwycięzcy tegorocznego rankingu „Rz". W 2014 r. jesienne egzaminy zdało tam 83,85 proc. absolwentów. Na aplikacje dostało się 322 osoby spoœród 384 zdajšcych.

Mali awansujš

Tuż za plecami UJ uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przed rokiem był na pištym miejscu ze zdawalnoœciš 67,94 proc. W 2014 roku na aplikacje zdało więcej, bo 72,35 proc. absolwentów poznańskiej uczelni (w naszym rankingu na czwartym miejscu).

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu, prof. Roman Budzinowski cieszy się z poprawy wyników, i wskazuje, że złożyły się na niego dwojakie działania podjęte przez kadrę naukowš uczelni. – Po pierwsze, dobór przedmiotów pod kštem aplikacji – oprócz zajęć kursowych studenci mogš sobie wybrać przedmioty potrzebne do egzaminów wstępnych, a po drugie zwracamy im uwagę na wymogi oraz uczymy ich jak należy się przygotować do egzaminów podczas seminariów – wylicza prof. Budzinowski.

Jeszcze bardziej imponujšcy awans w porównaniu z 2013 rokiem w zdawalnoœci na aplikacje odnotował ósmy w naszym rankingu Uniwersytet Szczeciński. Z 12. pozycji (63,27 proc.) wspišł się aż na trzeciš (72,12). Skšd taki awans? W opinii prof. Zbigniewa Kuniewicza, dziekana tamtejszego Wydziału Prawa, na poprawę zdawalnoœci miał wpływ m.in. wcišż udoskonalany program studiów. – Studenci mogš go swobodnie kształtować, dokonujšc wyboru aktualizowanych co roku przedmiotów fakultatywnych. Na ostatnim roku wybierajš szczegółowy moduł specjalnoœciowy – tłumaczy prof. Kuniewicz. – Formuła większoœci zajęć opiera się na rozwišzywaniu kazusów, co służy nabywaniu umiejętnoœci dokonywania wykładni przepisów – dodaje dziekan.

Z podium ministerialnego zestawienia wypadły drugi w 2013 roku Uniwersytet Warszawski (obecnie szósty) oraz Uniwersytet Łódzki, który przesunšł się o jednš pozycję. Przy czym, co ciekawe, zdawalnoœć absolwentów UŁ wzrosła z 68,97 proc. do 72,07 proc.

Warto się uczyć

Kolejny rok z rzędu potwierdza się nieoczywista chyba dla wszystkich zasada, że na studiach warto się uczyć. I zadbać o jak najlepsze oceny w indeksie. Spoœród osób, które kończyły uczelnie z ocenš bardzo dobrš na dyplomie – na aplikację zdało 75,06 procent, wœród absolwentów zaœ z ocenš dostatecznš – zaledwie 22,99 proc.

Okazuje się również, że najwięcej osób (73,91 proc.) kończy egzamin sukcesem, kiedy podchodzi do niego pierwszy raz. Z czasem dostać się jest coraz trudniej. Na przykład zdawalnoœć osób podchodzšcych do egzaminu po raz czwarty wynosiła w ub. roku zaledwie 1,96 proc.

Dane MS wskazujš także, że wpływ na zdawalnoœć ma forma studiów. Spoœród żaków uczšcych się w trybie stacjonarnym na aplikacje dostało się 58,38 proc., a z grona absolwentów studiów zaocznych nieco mniej, bo 41,12 proc.

A jak absolwentów oceniajš samorzšdy prawnicze, które zajmujš się ich szkoleniem? Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka, przewodniczšca Komisji ds. Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uważa, że aplikanci prezentujš zróżnicowany poziom przygotowania do dalszej edukacji. Natomiast jej zdaniem nie zależy to od uczelni, którš ukończyli, bowiem od wszystkich absolwentów wymagana jest wiedza na jednakowym, wysokim poziomie. – Niestety, osoby gorzej przygotowane majš zazwyczaj trudnoœci w toku aplikacji – zauważa Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka.

Jak zostać prawnikiem

Aby podejœć do egzaminu wstępnego na aplikację, trzeba: mieć ukończone studia prawnicze, nieskazitelny charakter i korzystać w pełni z praw publicznych.

Aplikacja adwokacka

- trwa trzy lata

- kosztuje ok. 5,1 tys. zł rocznie

Aplikacja radcowska

- trwa trzy lata

- kosztuje ok. 5,2 tys. zł rocznie

Aplikacja notarialna

- trwa dwa i pół roku

- kosztuje ok. 5 tys. zł rocznie

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL