Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Marcin Kołodziejczyk: Celebryci! Zakończcie paplaninę w sprawach ważnych

Marcin Kołodziejczyk
archiwum prywatne
Nie można pozostać obojętnym na to co wyczyniajš sportowcy, aktorzy, piosenkarze i inni celebryci za poœrednictwem mediów ogólnopolskich.

Ich ignorancja połšczona z jakimœ fałszywym przekonaniem o posiadaniu mandatu do wypowiadania się w sprawach ważnych jest, delikatnie piszšc, niepokojšca. Chciałbym się odnieœć do wczorajszej wypowiedzi Pana Jerzego Zelnika. I proszę o możliwoœć zwrócenia się bezpoœrednio.

Panie Jerzy! Od zawsze byłem admiratorem Pana talentu. Nawet wtedy kiedy zdarzało mi się nie zgadzać z Pana różnymi wypowiedziami. Dzisiaj jednak straciłem do Pana sympatię i szacunek. Pan chyba sobie nie zdaje sprawy ile robi Pan krzywdy dzieciom, które zostały poczęte metodš in vitro bo rodzice nie mieli innego wyboru, aby mieć to szczęœcie posiadania własnych dzieci. Mam nadzieję, że gdyby Pan wiedział, to nigdy by Pan takich bzdur nie wypowiadał. Nie sšdzę aby był Pan pozbawiony sumienia ale takie wypowiedzi nasuwajš wštpliwoœci dot. Pana właœciwego postrzegana rzeczywistoœci. Ze względu na sympatię jakš Pana darzyłem, dzisiaj jestem po prostu rozżalony, zły, załamany i jest mi po prostu wstyd za Pana.

Sednem tej sprawy nie sš argumenty za i przeciw stosowania metody in vitro. Można, należy i trzeba prowadzić dyskusję w tej sprawie. Sš ważne argumenty za jak i sš też argumenty przeciw pewnym etycznym niuansom dotyczšcym tej metody. Każda z wštpliwoœci powinna być przeanalizowana i w odpowiedni sposób zdefiniowana. Tylko nie można tego czynić kosztem żyjšcych i funkcjonujšcych w swoich œrodowiskach dzieci. Dzieci radosnych i szczęœliwych. Dzieci silnych, zdrowych i cieszšcych się darem życia. Nie wspominajšc już o radoœci rodziców. Czy wœród tych dzieci sš również i te dotknięte chorobš a nawet niesprawnoœciš? Oczywiœcie, że tak. I to w takim samym odsetku jak dotyczy to dzieci poczętych naturalnie! Dzieci, jak wiemy, potrafiš być też okrutne. Takie wypowiedzi jak ta Pana Jerzego Zelnika mogš doprowadzić do œrodowiskowej alienacji lub nawet dyskryminacji dzieci poczętych metodš in vitro. To natomiast może doprowadzić do negatywnych i nieodwracalnych skutków w ich psychice. Czy to było celem Pana Jerzego? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że po prostu nie pomyœlał lub też został wykorzystany przez osoby, które mu takie bzdury suflujš.

Z drugiej strony inni celebryci zamiast się koncentrować na cišgłym doskonaleniu swojego warsztatu zawodowego, to chodzš po telewizjach i bredzš głupoty zaczerpnięte z niesprawdzonych Ÿródeł. Mowa oczywiœcie o Panu Tomaszu Karolaku, który jeszcze dużo musi się uczyć aby kunsztem aktorskim dorównać Panu Jerzemu Zelnikowi. Jego występ w jednym z programów publicystycznych nie doœć, że mógł wprowadzić opinię publicznš w błšd. Nie doœć, że był wymierzony w osobę, która na atak w żaden sposób nie zasłużyła. Nie doœć, że była niemerytoryczna. To jeszcze w istotny sposób utrudniła kampanię wyborczš kandydata na prezydenta, którego Pan Tomasz wspierał.

Wniosek nasuwa się jeden. Celebryci. Zakończcie paplaninę w ważnych sprawach i róbcie to co do Was należy, czyli doskonalenie swojego warsztatu artystycznego a nie politycznego!

Autor jest historykiem, przedsiębiorcš, ekspertem Centrum im. Adama Smitha?

ródło: W Sieci Opinii

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL