Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Ponad 80 proc. adwokatów i radców zdało prawniczy egzamin zawodowy

Fotorzepa
Raport „Rzeczpospolitej”: Ponad 80 proc. adwokatów i radców zdało egzamin zawodowy. Teraz zderzš się z trudnym rynkiem.

Do ponad 40 tys. radców prawnych i ok. 15 tys. adwokatów dołšczy już w lipcu 5 tys. młodych prawników, którzy właœnie zdali egzamin zawodowy. O prawo wykonywania zawodu adwokata ubiegało się w tym roku 2175 kandydatów. Zdało 1769 osób, czyli 81 proc.kandydatów. Nieco lepszy wynik odnotowano u radców prawnych. Z 3635 zdajšcych pozytywny wynik uzyskało 2986 osób, czyli 82 proc.

Dla wybitnych

– Studia prawnicze i aplikacje korporacyjne stajš się powoli drogš donikšd – ocenia Łukasz Smaglewski, ekonomista prowadzšcy od pięciu lat badania rynku m.in. usług prawnych. Jego zdaniem ze znalezieniem klientów nie majš problemu jedynie wielkie kancelarie i wybitni adwokaci czy radcy, którzy często na swoje miejsce wprowadzajš własne dzieci. Te majš więc ułatwione zadanie. Reszta bierze nawet najmniejsze sprawy np. mandatowe, za złe parkowanie czy konflikty ze wspólnotami mieszkaniowymi – mówi.

O trudnoœciach, jakie czekajš na rynku pracy młodych, profesjonalnych już prawników, mówiš też otwarcie szefowie korporacji. I choć sytuacja od lat jest trudna i się nie zmienia, chętnych zamiast ubywać – przybywa.

Wszyscy zgodnie przyznajš, że tegoroczny egzamin zakończył się bardzo dobrym wynikiem. Nie wszystkie jednak zadania były jednakowo jasne.

Dla jednych cywilne, dla innych gospodarcze

Najtrudniejsze dla zdajšcych egzamin adwokacki okazało się zadanie z prawa gospodarczego, najłatwiejsze z prawa administracyjnego. W sumie z wszystkich częœci komisje wystawiły 609 ocen niedostatecznych, w tym z prawa karnego: 157, z cywilnego – 144, z gospodarczego – 218 i z prawa administracyjnego 90.

– Wcale mnie nie dziwi słaby wynik z prawa gospodarczego. To ostatni dzień egzaminu, w dodatku trzeba napisać dwie prace. Nie wszyscy dajš radę – uważa Janusz Posiński, członek jednej z komisji w Małopolsce.

Tegoroczny egzamin radcowski najgorzej wypadł z prawa cywilnego. Wystawiono z niego 241 ocen niedostatecznych. Najlepiej kandydaci poradzili sobie z zadaniem z prawa administracyjnego. Jeœli chodzi o pozostałe częœci, z prawa karnego wystawiono 222 ocen niedostatecznych, a z prawa gospodarczego 191.

Ewa Stompor-Nowicka, wiecprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, uważa, że zdawalnoœć na poziomie 82 proc. to bardzo dobry wynik.

– Sprawdziły się zmiany w modelu aplikacji. Postawiliœmy w większym stopniu na praktykę, bo od sprawnoœci prawnika zależy skuteczna walka o klienta i szukanie miejsca na rynku usług prawnych – tłumaczy mec. Stompor –Nowicka.

To, że jest ciężko, a będzie jeszcze ciężej, przyznaje radca prawny, który trzy lata temu zdał egzamin zawodowy. W tym czasie próbował działać w kilku dziedzinach: od mieszkaniówki po sprawy bankowe i giełdowe. Przez kilka miesięcy miał wspólnika w kancelarii, ale okazało się, że nie było wystarczajšco dużo zysków, by się nimi dzielić. Teraz pracuje sam, ale myœli o aplikowaniu na etat.

– To przynajmniej pewne pienišdze – podkreœla.

Rynek robi swoje

Mecenas Anna Rudzka zaczynała pracę pięć lat temu.

– Pierwsi klienci pojawili się dwa miesišce po otwarciu kancelarii. Wynajęliœmy mieszkanie niedaleko Starówki w Lublinie. Trzy pokoje, w każdym poczštkujšcy adwokat. Od roku jestem sama. Koledzy zmienili zawód –mówi. Sama też nie wyklucza, że kiedyœ zmieni zawód na sędziowski. Okazuje się bowiem, że z roku na rok zyskuje na popularnoœci. W 2014 r. o 80 proc. wzrosła liczba adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i notariuszy zainteresowanych takš zmianš. Główny powód to trudna sytuacja na rynku.

Jak wynika z danych Krajowej Rady Sšdownictwa, w 2013 r. zgłoszenia udziału w konkursie na wakat złożyły 1563 osoby, w 2014 r. było ich już 1864. Zainteresowani aplikowali do kilku wakatów jednoczeœnie. W 2013 r. zgłoszeń było 4804, a w 2014 r. już 8093. Okreœlenie: „korona zawodów prawniczych" powoli zaczyna nabierać znaczenia. W 2014 r. do walki o sędziowski wakat zgłosiło się 76 adwokatów, którzy zgłosili aż 225 wniosków o powołanie, oœmiu notariuszy (zgłosili 16 wniosków), 75 prokuratorów (269 wniosków) i 105 radców prawnych (265 wniosków.).

Wkrótce na rynku mogš się znaleŸć kolejne miejsca pracy. W lipcu wchodzi w życie zmieniona procedura karna, a wraz z niš proces kontradyktoryjny. Nowelizacja, która go wprowadza, dopuszcza radców prawnych do obron w sprawach karnych (z wyłšczeniem tych zatrudnionych na etacie). W Sejmie na pierwsze czytanie czeka także projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki niemu młodzi adwokaci i radcy mogš próbować zaistnieć na rynku.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki a.lukaszewicz@rp.pl

Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

To kolejny rok z bardzo dobrym wynikiem. A to z kolei jest dowodem, że przygotowanie aplikacyjne, które proponujemy podczas szkolenia, zdaje egzamin. To, że jedna pišta nie potrafi przez niego przejœć, œwiadczy, że albo zbyt mało czasu poœwięcili na naukę, albo zabrakło im po prostu szczęœcia. Ci, którym się udało, wchodzš na rynek usług prawnych w pełni œwiadomi. Nie będš zaskoczeni tym, co się na nim dzieje, bo przecież od trzech lat funkcjonowali tu jako aplikanci. Teraz czeka ich nowa rola. Uważam, że z większym lub mniejszym powodzeniem powinni znaleŸć dla siebie zajęcie.

Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Wysoki w tym roku poziom zdawalnoœci cieszy. To dowód na to, że zmiany, które wprowadzamy w sposobie szkolenia, się sprawdzajš. W wypadku rocznika, który właœnie zdawał egzamin, położyliœmy większy nacisk na praktykę i wyglšda na to, że się powiodło. Teraz każdy staje się kowalem własnego losu. Możliwoœci sš i wkrótce pojawiš się nowe, np. pomoc nieodpłatna czy występowanie w procesach karnych. Rynek nie jest jednak łatwy. Podaż przewyższa popyt i nie zanosi się na to, by to się szybko zmieniło.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL