Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

W Sztumie szukajš szczštków Żelaznego

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
IPN poszukuje w Sztumie szczštków ppor. Zdzisława Badochy ps. Żelazny, dowódcy 2. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. "Łupaszki".

Dzisiaj przedstawiciele gdańskiego oddziału IPN oraz samodzielnego wydziału poszukiwań IPN, którym kieruje prof. Krzysztof Szwagrzyk przeprowadzili badania georadarowe na terenie należšcym w latach 40. poprzedniego wieku do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sztumie.

Celem prac było przygotowanie do poszukiwań miejsca pochówku poległego w czerwcu 1946 r. ppor. Zdzisława Badochy, ps. Żelazny – dowódcy 2. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki".

Zdzisław Badocha w czerwcu 1942 rozpoczšł działalnoœć konspiracyjnš w szeregach AK na WileńszczyŸnie. Został członkiem 23. Oœrodka Dywersyjnego Ignalino - Nowe Œwięciany. Potem był żołnierzem 5. Wileńskiej Brygadzie AK pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko". Uczestniczył m.in. w walkach o wyzwolenie Wilna w ramach operacji "Ostra Brama".

Od poczštku 1945 był dowódcš plutonu w szwadronie por. Mariana Plucińskiego ps. "Mœcisław". Uczestniczył w walkach z oddziałami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, UB, MO i LWP oraz NKWD. W kwietniu jego oddział operował w rejonie Bielska Podlaskiego, Białowieży i Hajnówki.

7 wrzeœnia w Stoczku rozkazem Komendy Okręgu Białostockiego AK oddziały 5. Brygady zostały zdemobilizowane. Ale już na przełomie lutego i marca 1946 Brygada wznowiła walkę. Podporucznik Badocha objšł funkcję dowódcy patrolu bojowego. Na jego czele przeprowadził wiele akcji na terenie województwa gdańskiego i szczecińskiego. Walczył też Borach Tucholskich.

W odpowiedzi na prowadzone akcje władze komunistyczne skierowały przeciwko niemu wzmocnione siły UB, MO, KBW i wojska. W czasie jednej z potyczek został ranny. Trafił do majštku Czernin koło Sztumu. O pobycie w tym miejscu dowiedzieli się jednak ubecy. 26 czerwca 1946 r. kilkunastoosobowa grupa operacyjna UB i MO z Malborka otoczyła majštek. Badocha próbował wydostać się z okršżenia, zginšł trafiony odłamkiem granatu.

Przez wiele lat miejsce jego pochówku nie było znane. Teraz historycy IPN otrzymali informację, że jego szczštki mogły zostać pochowane na terenie należšcym do UB w Sztumie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL