Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Klasy patronackie w szkołach zawodowych coraz popularniejsze

W ramach współpracy ze szkołami firmy samochodowe przekazujš samochody oraz podzespoły i częœci zamienne.
Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Firmy coraz częœciej angażujš się w edukację i kształcš potrzebnych im pracowników.

Coraz więcej szkół zawodowych przy współpracy z biznesem tworzy klasy patronackie. Tak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki. Dzięki takim klasom szkoły nie narzekajš na niż demograficzny, firmy na kompetencje młodych pracowników, a absolwenci na brak pracy.

– Klasa patronacka jest objęta patronatem konkretnej firmy. Patron w liœcie intencyjnym, porozumieniu lub umowie zawartej ze szkołš deklaruje wsparcie procesu kształcenia – tłumaczy Danuta Ryszkowska-Grabowska, rzecznik resortu.

Wsparcie to może przybierać różnš formę, np.: przyjęcia uczniów na praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, dodatkowe szkolenia, ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych. Ponadto patron uczestniczy w opracowaniu programu nauczania, dopasowanego do profilu i zapotrzebowania jego firmy. Najlepsi absolwenci majš zapewnione zatrudnienie.

Klasy powstajš też pod patronatem specjalnych stref ekonomicznych, które tworzš klastry edukacyjne. Tak jest np. w Kamiennej Górze.

– Takie klasy sš ważne, bo nie kształcš w oderwaniu od realiów techniki i potrzeb rynku pracy – mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– Sytuacja na rynku pracy pokazuje, że duże firmy odchodzš od tradycyjnych metod rekrutacji. Coraz częœciej stawiajš na kształcenie swoich przyszłych pracowników – zauważa Justyna Sadlak z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na poczštku stycznia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarzšdzajšce strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Klasy patronackie mogš być elementem takiej współpracy. Według resortu gospodarki przybędzie ich od wrzeœnia.

Na przykład Firma HYDRO-NAVAL ze słupskiej strefy ekonomicznej planuje utworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcšcych i Technicznych w Ustce klas patronackich o profilu sportowo-technicznym. Częœć zajęć będzie odbywać się w obiektach produkcyjnych spółki.

Firmy, które współtworzš klasy patronackie, to też np. Volkswagen Motor Polska, Bosch Siemens Hausgeräte, Faurecia Wałbrzych czy Dofama Thies. Aktywny jest także Peugeot Polska, który w ramach współpracy ze szkołami przekazuje modele samochodów oraz podzespoły i częœci zamienne. Uczniowie klas patronackich tej firmy majš możliwoœć odbywania praktyk w serwisach samochodowych. Takie klasy powstały już w siedmiu miastach.

Patron ma wpływ na program nauczania. Częœć zajęć odbywa się u niego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL