Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomiczny artykuł sponsorowany

Nie trać na wymianie waluty

ROL
Powody, dla których wymieniamy waluty, sš różne. Jak podaje TNS Polska, ponad połowa Polaków kupuje waluty ze względu na wyjazd za granicę, a 21 proc. robi to, by zmniejszyć ratę kredytu zacišgniętego w obcej walucie.

Według danych TNS Polska przewalutowanie œrodków dla wielu Polaków jest koniecznoœciš, ponieważ zarabiajš oni bšdŸ rozliczajš się w innej walucie niż złoty (ok. 12 proc.). Ponadto 8 proc. dokonuje zakupów internetowych w zagranicznych sklepach, co także jest motywatorem do wymiany walut.

Niezależnie od motywacji, dokonujšc przewalutowania, każdy chciałby robić to po korzystnym kursie i przy jak najmniejszym spreadzie. Od dawna wiadomo, że na wšski spread nie można liczyć w bankach, dla których szerokie widełki między cenš kupna a cenš sprzedaży waluty sš ważnym Ÿródłem dochodów. O wiele niższe spready można znaleŸć w kantorach, a najniższe – w kantorach internetowych.

Niski kurs to nie wszystko

Atrakcyjne kursy kupna i sprzedaży waluty to nie jedyne kryterium, na które trzeba zwracać uwagę, chcšc oszczędzić na wymianie. Łukasz Olek, członek zarzšdu spółki Currency One SA, lidera rynku i operatora serwisów Walutomat.pl i Internetowykantor.pl, zwraca uwagę na inne istotne z punktu widzenia konsumenta walory. – Serwisy internetowej wymiany walut zyskały popularnoœć nie tylko ze względu na tańsze ceny kupna i sprzedaży waluty, ale również ze względu na szybkoœć realizacji transakcji bez koniecznoœci wychodzenia z domu. Dlatego szukajšc najlepszego e-kantoru lub platformy społecznoœciowej, warto zwrócić uwagę na deklarowany czas wypłacania œrodków. Naszš uwagę powinniœmy też skierować na poziom zabezpieczeń stosowany przez e-kantory przy realizacji transakcji, by mieć pewnoœć, że przelewane œrodki sš bezpieczne – mówi Łukasz Olek.

Obecnie w Polsce działa ok. 50 internetowych platform wymiany walut. Można je podzielić na dwie grupy: internetowe kantory, gdzie kupujemy lub sprzedajemy walutę po wskazanym kursie, oraz platformy społecznoœciowe, gdzie do wymiany waluty dochodzi między użytkownikami. Szacuje się, że w 2014 r. za poœrednictwem takich serwisów wymieniono ok. 25 mld zł, a w tym roku kwota ta ma wzrosnšć o rekordowe 30 proc.

Ile można zaoszczędzić?

Dla osób posiadajšcych kredyty we frankach szwajcarskich, w zależnoœci od banku, oszczędnoœci przy korzystaniu z internetowego serwisu wymiany waluty nawet na jednej transakcji o wartoœci ok. 600 CHF sięgajš ok. 100 złotych. W cišgu roku można liczyć na oszczędnoœci nawet do ok. 1200 zł. Sš one łatwe do obliczenia za poœrednictwem kalkulatorów korzyœci publikowanych w serwisach wymiany walut online, które porównujš oferty serwisu i banków.

Bezpłatne przelewy

Niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na poziom kosztów przelewu zwrotnego na nasze konto. Po zrealizowaniu transakcji klient otrzymuje przelew w wybranej walucie na swoje konto walutowe. Niestety, w przypadku wielu polskich banków transakcja krajowego przelewu walutowego obarczona jest prowizjami (nawet w wysokoœci kilkudziesięciu złotych). Aby tego uniknšć, wiodšce serwisy i kantory posiadajš konta walutowe w wielu bankach, ponieważ przelew wewnętrzny w obrębie jednego banku jest najczęœciej bezpłatny i realizowany natychmiast. Aby więc uniknšć przykrych niespodzianek, warto sprawdzać, czy e-kantor, w którym zamierzamy dokonać transakcji, posiada rachunek w naszym banku. Dzięki temu unikniemy ryzyka, że oszczędnoœci wynikajšce z atrakcyjnego kursu wymiany zostanš zniwelowane przez wysokie opłaty bankowe.

ródło: Artykuł sponsorowany

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL