Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia: Suma gwarancyjna OC

- Z winy mojej firmy budowlanej na prowadzonych przez nas budowach w krótkich odstępach czasu doszło do trzech szkód. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty częœci należnego odszkodowania za trzeciš ze szkód, twierdzšc, że została wyczerpana suma gwarancyjna OC przedsiębiorstwa. Co to oznacza? – pyta czytelnik.

Suma gwarancyjna jest okreœlonš kwotowo górnš granicš odpowiedzialnoœci zakładu ubezpieczeń za szkody objęte ochronš ubezpieczeniowš. Jej wysokoœć może być okreœlona przepisami prawa (przy ubezpieczeniach obowišzkowych) lub wskazywana w umowie ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń mienia lub osobowych jej odpowiednikiem jest tzw. suma ubezpieczenia. Sumy te w znaczšcy sposób wpływajš na wysokoœć składki ubezpieczeniowej.

Kwota sumy gwarancyjnej stanowi górny limit odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Po jej przekroczeniu nie ponosi on dalszej odpow...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL