Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia: Suma gwarancyjna OC

- Z winy mojej firmy budowlanej na prowadzonych przez nas budowach w krótkich odstępach czasu doszło do trzech szkód. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty częœci należnego odszkodowania za trzeciš ze szkód, twierdzšc, że została wyczerpana suma gwarancyjna OC przedsiębiorstwa. Co to oznacza? – pyta czytelnik.

Suma gwarancyjna jest okreœlonš kwotowo górnš granicš odpowiedzialnoœci zakładu ubezpieczeń za szkody objęte ochronš ubezpieczeniowš. Jej wysokoœć może być okreœlona przepisami prawa (przy ubezpieczeniach obowišzkowych) lub wskazywana w umowie ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń mienia lub osobowych jej odpowiednikiem jest tzw. suma ubezpieczenia. Sumy te w znaczšcy sposób wpływajš na wysokoœć składki ubezpieczeniowej.

Kwota sumy gwarancyjnej stanowi górny limit odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Po jej przekroczeniu nie ponosi on dalszej odpowiedzialnoœci za szkodę, co oznacza, że za częœć przekraczajšcš tę sumę ubezpieczony odpowiada już sa...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL