Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Niedostateczna infrastruktura barierš dla e-usług

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki powiedział w poniedziałek w Toruniu, że głównymi problemami rynku e-usług w Polsce sš niedostateczna infrastruktura, a także urzędnicza niechęć i brak skoordynowanych, przemyœlanych działań.

Halicki był w poniedziałek goœciem 22. edycji Forum Gospodarczego w Toruniu – Welconomy Forum in Toruń.

„Pod względem e-usług jesteœmy w tyle w stosunku do naszych partnerów na Zachodzie. Jeżeli moim wyobrażeniem jako młodego człowieka było, aby mieszkać jak młodzi ludzie w Londynie czy Paryżu, to w wielu elementach ta nowoczesnoœć jest już podobna. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt technologiczny - cały czas nie" – powiedział Halicki.

W ocenie ministra rozwój e-usług w Polsce „natrafia na trzy poważne bariery". Pierwsza z nich, jak mówił, dotyczy infrastruktury i wynikajšcych z niej możliwoœci technicznych. Jak podkreœlił Halicki, infrastruktura to „bez wštpienia duże wyzwanie, zwišzane także z nakładami".

Zdaniem szefa MAC bardzo poważnym problemem jest również nieœwiadomoœć możliwoœci, jakie dajš nowe technologie. „Nowa generacja rodzi się ze zdolnoœciami, których nie ma starsza. Młody człowiek żyje, wręcz oddycha w wirtualnym œwiecie. Ale jeœli chodzi o użytkowš częœć tego zagadnienia, to nie mamy œwiadomoœci, że coœ jest pożyteczne albo nie" – powiedział minister.

Dodał, że z większoœci jego rozmów z urzędnikami na temat informatyzacji urzędów, np. elektronicznego obiegu dokumentów, wynika, że e-administracja nie tylko się nie opłaca, ale wręcz, że jest niebezpieczna dla samego urzędnika. „Jak mamy osišgnšć powszechnoœć e-usług, jeżeli sami decydenci nie chcš nowoczesnoœci u siebie, bo ważniejsza jest dla nich pieczštka i papier? To pewna mentalnoœć polska, pewnego rodzaju pułapka" – mówił Halicki.

Jak zaznaczył minister, ostatnim problemem e-usług w Polsce jest brak koordynacji działań, dlatego został powołany zespół, który będzie zajmował się koordynacjš nie tylko wymiany informacji między resortami, ale także ze wszystkim uczestnikami procesu informatyzacji.

„Wszystko po to, aby przyjmujšc pewne standardy postępowania i kryteria nie tworzyć sytuacji, gdzie dwa podobne projekty realizujemy w różnych obszarach. Te projekty, które majš ze sobš współpracować, nie majš na to szansy, bo sš niekompatybilne. Krótko mówišc – cały obszar e-usług powinien być bardziej koordynowany i zrealizowany w dużo bardziej przemyœlany sposób. Aby tak się stało, potrzebna jest długa wizja i konsekwentna realizacja" – wskazał Halicki.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL