Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Szczurek kontra Bruksela

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Mimo zaleceń Komisji Finansów, resort finansów nie zamierza utworzyć niezależnej Rady Fiskalnej w Polsce

Taka Rada, niezależna od rzšdu, bardzo by się w Polsce przydała – uważajš eksperci Komisji Europejskiej. Bo nie ma instytucji, która nie tylko pilnowałaby przestrzegania procedur, ale zajęła by się politykš fiskalnš w szerszym horyzoncie. Dlatego KE rekomendowała nam jej utworzenie już w zeszłym roku.

- Większoœć krajów wprowadza lub planuje wprowadzić u siebie takie ciała. W Polsce żadne kroki w tym kierunku nie zostały poczynione – wytyka nam Bruksela w ubiegłotygodniowej ocenie postępów w realizacji komisyjnych zaleceń. Mimo to resort finansów nie zamierza w tej nic robić. – „Na obecnym etapie nie jest planowane powołanie nowego organu pełnišcego funkcję niezależnej Rady Fiskalnej" – informuje „Rz" resort finansów.

Minister finansów Mateusz Szczurek wyjaœniał też na ostatniej konferencji prasowej, funkcje i zadania przewidziane dla rady już sš realizowane. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) pilnuje budżetu centralnego, Regionalne Izby Obrachunkowo (RIO) – budżetów samorzšdowych. Prognozy budżetowe sš zaœ opiniowane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) oraz Trójstronnš Komisję. „Ewentualne powielanie tych działań przez nowy podmiot niosłoby za sobš niewielkš wartoœć dodanš, a wišzałoby się z ponoszeniem dodatkowych kosztów funkcjonowania tego podmiotu i negatywnie wpływałoby na przejrzystoœć finansów publicznych – uważa resort finansów. Poza tym, mamy stałš regułę wydatkowš, więc obowišzujšce nas ramy fiskalne sš „wystarczajšce do zapewnienia właœciwej polityki fiskalnej".

- Nie zgadzam się z takš opiniš – ripostuje Dariusz Rosati, były członek RPP, obecnie europoseł. – Taka Rada w Polsce powinna powstać, bo jest potrzebna niezależna ocena bieżšcej polityki budżetowej państwa pod względem spójnoœci z długofalowš strategiš stabilnoœci finansowej państwa – uważa Rosati. Jego zdaniem, taka Rada powinna skupiać niezależnych fachowców i mieć funkcje opiniujšcš. Rzšd jednak powinien się do tych opinii publicznie ustosunkowywać.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL