Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Mimo embarga Rosja kupuje broń od Europy

Karabinów Heckler-Koch używa między innymi Bundeswehra
DPA
Mimo obowišzujšcego od 9 miesięcy unijnego embarga Czesi sprzedajš Moskwie najlepsze karabiny œwiata.

Dokumenty, którymi dysponuje „Rzeczpospolita", pokazujš, jak supernowoczesna broń z USA poprzez czeskich poœredników trafia do Rosji. Oficjalnie – do myœliwych. Nieoficjalnie mogłaby posłużyć do prowokacji, np. w Donbasie.

Czeskie firmy jeszcze w lutym dostarczały rosyjskim odbiorcom amerykańskie karabiny automatyczne typu Bushmaster 90705, 90838 i 90899, DPMS RFA 3-3G2 oraz niemieckie Heckler-Koch z amunicjš, a także uważane za jedne z najlepszych na œwiecie niemieckie pistolety typu Sig Sauer. To broń używana przez wyborowe jednostki specjalne w wielu krajach œwiata, w tym przez amerykańskie Delta Force oraz marines.

Wiadomoœć jest tym bardziej szokujšca, że do tej pory żaden kraj Unii nie odważył się sprzedać œmiercionoœnej broni Ukrainie. Jedynie Litwa zapowiedziała, że to zrobi.

Broń dostarczona przez Czechów może posłużyć nie tylko do walki z wojskami ukraińskimi, ale także przeprowadzenia przez Rosjan prowokacji. Jeœli zostanie użyta we wschodniej Ukrainie, Kreml będzie mógł udowodnić, że Waszyngton po cichu dostarcza uzbrojenie Ukraińcom, z którego zabijani sš niewinni cywile.

To scenariusz tym bardziej prawdopodobny, że Rosjanie majš własne doskonałe karabiny, np. Dragunowa, i nie muszš sprowadzać zagranicznego sprzętu.

– Czesi niekoniecznie łamiš embargo, bo nie obejmuje ono realizacji kontraktów zawartych przed 1 sierpnia 2014 r. – mówi „Rz" Pierre-Arnaud Lotton, który w Radzie UE jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem zakazu sprzedaży broni do Rosji.

Nawet jednak w takim przypadku postępowanie czeskich władz jest trudne do usprawiedliwienia. Z realizacji o wiele bardziej intratnego kontraktu sprzed pięciu lat na dostawę dwóch okrętów typu Mistral zrezygnowała Francja. Zamroziła też inne kontrakty na dostawę broni do Rosji. Podobnie uczyniły W. Brytania, Polska, kraje bałtyckie, ale nie Austria i Niemcy.

– Mamy gwarancję, że odbiorcami sprzedawanego przez nas uzbrojenia sš w Rosji prywatni klienci. Nie trafi ona do jednostek wojskowych i paramilitarnych – zapewnia „Rz" Jan Jindrich nadzorujšcy czeski eksport broni.

Ale takie zapewnienie jest niewiele warte. Kreml po kryjomu dostarcza przecież separatystom w Donbasie nie tylko karabiny i pistolety, ale także czołgi czy wyrzutnie rakietowe. To wielokrotnie udowadniał wywiad NATO.

– Za wypełnienie embarga odpowiedzialne sš władze krajowe, Unia tego nie kontroluje – przyznaje Lotton. – W razie jego złamania nie możemy nałożyć kar. Poruszamy się w obszarze polityki zagranicznej i obrony, gdzie kraje członkowskie zachowujš całkowitš suwerennoœć.

Broń dostarczanš do Rosji Czesi sprowadzili m.in. z USA, Finlandii, Niemiec. – Nasi zagraniczni dostawcy nigdy nie zastrzegali, że nie możemy jej reeksportować. Gdyby to zrobili, uzbrojenia do Rosji byœmy nie wysyłali – zapewnia Jindrich.

Czytaj więcej na ten temat

Komentarz: Rosjanie mogš zrobić wszystko

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL