Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Spadkobierca odpowie za długi tylko do wysokości spadku

www.sxc.hu
Mniej więcej za pół roku zmieni się zasada dziedziczenia. Dobrodziejstwo inwentarza będzie regułš.

Jeœli np. na spadek składało się mieszkanie warte 200 tys. zł, a dziedziczyło czworo dzieci po 50 tys. zł, ale spadkobierca zostawił 300 tys. zł długów, to nie będš spłacać po 75 tys. zł, ale po 50. Nie zyskajš, ale przynajmniej nie dopłacš. Dobrodziejstwo inwentarza polega właœnie na tym, że spadkobierca spłaca długi spadkodawcy (które przecież wchodzš do schedy), tylko do wysokoœci aktywów spadkowych, które mu przypadły.

Do tej pory spadkobiercy też mogli skorzystać z ograniczenia, ale musieli złożyć w cišgu szeœciu miesięcy od œmierci spadkodawcy oœwiadczenie przed sšdem lub notariuszem. Wiele osób o tym wymogu nie wie, dlatego wielu wpadło w pułapkę pełnej odpowiedzialnoœci za długi spadkodawcy, przykrej zwłaszcza, gdy ten zostawiał tylko zadłużenie.

Jaki to problem, œwiadczy to, że do sšdów co roku trafiało ok. 3 tys. pozwów o uchylenie się od skutków błędu w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Chodzi o to, że w tym wypadku błšd polegał na milczeniu co do spadku.

Teraz zasadš będzie, że brak oœwiadczenia spadkobiercy (w terminie szeœciu miesięcy) jest jednoznaczny z przyjęciem schedy z dobrodziejstwem inwentarza.

Ograniczenie odpowiedzialnoœci do wartoœci spadku, czyli stanu inwentarza, wymaga jego sporzšdzenia, aby było wiadomo, ile spadek jest wart. Inwentarz sporzšdzali i nadal będš sporzšdzać komornicy, co wymaga nieraz wielu czynnoœci i wydatków, np. na oszacowanie nieruchomoœci.

Dla ułatwienia spraw spadkobiercom nowela wprowadza, obok inwentarza, prostsze narzędzie – wykaz inwentarza. Będš mogli go składać sami u notariusza bšdŸ w sšdzie na formularzu wzorowanym na zeznaniu na użytek podatku od spadków i darowizn.

Złożenie wykazu spowoduje ogłoszenie przez sšd spadku informacji o tym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Dzięki temu wierzyciele będš mogli zapoznać się z nim i ewentualne go uzupełnić.

W razie nieujęcia w spisie jakichœ długów spadkobierca będzie musiał je spłacić, ale tylko w takiej częœci, w jakiej by je spłacał, gdyby zinwentaryzował wszystkie długi. Gdyby natomiast podstępnie pominšł w wykazie przedmioty należšce do spadku lub zapisów windykacyjnych albo przeciwnie – podał nieistniejšce długi – straci dobrodziejstwo inwentarza, czyli będzie musiał spłacić długi w całoœci.

Zdaniem Witolda Pahla, posła sprawozdawcy (PO), te cywilne sankcje sš wystarczajšcym zabezpieczeniem dla wierzycieli spadkodawcy i nie sš potrzebne, co proponowała m.in. Krajowa Rada Notarialna, sankcje karne za nierzetelne sporzšdzenie wykazu inwentarza. Ustawa ma wejœć po upływie szeœciu miesięcy od ogłoszenia.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL