Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Nigdzie kolęd nie majš tak pięknych

Anna Kozicka–Kołaczkowska
archiwum prywatne
Bez tych najdroższych fraz każdej pasterce odbytej za granicš wiele brakuje do polskiego ideału.
Wydawało się, że zasypia, ale niepodziewanie otworzył oczka : - Jednak Mikołaj do mnie nie przyszedł...- wyszeptał. Po dniu pełnym atrakcji i prezentów. Wbrew temu, że już tyle dzieci w przedszkolu twierdziło, że Mikołaj nie istnieje. - To nie był prawdziwy Mikołaj. Tylko Maciek... – patrzył mi w oczy z druzgocšcš powagš. A przecież, z sobie wiadomych, rozumnych względów, do uœwiadamiania mu nagiej prawdy dorwali się także co poniektórzy doroœli. Myœleli, że im wierzy.
Ja się do tego nie nadawałam. Cóż poczšć wobec dziecięcego zawodu. Wobec wypędzania z raju. Ksišdz Twardowski jeszcze jako stareńki poeta w nastroszonej peruce tęsknił za takim wigilijnym opłatkiem, po jaki wycišgał rękę z wiarš dziecka z pierwszej klasy. Z pragnieniem œwiata dobrej baœni utkwionym w głowie i w sercu do końca życia. Kiedy dzieci przywołujš przez okno Mikołaja, który przedziera się w ciemnoœci wigilijnego wieczoru między krzakami ogrodu i mnie oblatuje dreszcz, choć ja też już wiem, że to tylko przebrany Maciek. W te œwięta każdy jest dzieckiem. Bożym dzieckiem, jak On sam. Niezmiernie żal mi ludzi zranionych, którym nie udzielono w dzieciństwie cudu Bożego Narodzenia. Pozbawieni go nie potrafiš nas zrozumieć. Fizjologii tego smaku do końca przecież nie wytłumaczysz, nie nauczysz go z żadnej ksišżki. To wyrafinowanie musisz przenieœć od swojego poczštku, z domu, od dziecka. Odebrać od dziadów i rodziców. Wykształcić za poœrednictwem czułych receptorów serca i języka, które prowadzš wprost do najsubtelniejszych analizatorów mózgu. Nic to, że spada na nas tyle razów zrodzonych z woli zepsucia nam œwišt Bożego Narodzenia, odarcia z wiary w ich œwiętoœć i eschatologiczny, proroczy sens. Z ich aury i obyczajowoœci. Nawet karpia - symbol polskiej Wigilii - oczernia się niesławš rzekomych, morderczych tradycji. „ WyobraŸcie sobie, jak czuje się ktoœ, (...), kto wie, że kiedy przyjdzie grudzień..." – tymi słowy blondynka III RP pochyliła się otóż właœnie w radiu Zet nad uczuciami osobodrobiu eksterminowanego przez fanatyków œwištecznego obżarstwa. W krainie leminga œluby z osoboindykami, znajšcymi się tak œwietnie na kalendarzu chrzeœcijańskiej tradycji i przesšdach polskiej kultury muszš być już pewnie kwestiš bliskiej przyszłoœci. Dla nas udział w Wigilii jest wewnętrznym musem. W kręgu naszej kultury o korzeniach œródziemnomorskich nie sposób, by ktoœ na niej się nie zameldował. W ostatecznoœci, choćby sam jeden, przy najmniejszym, symbolicznym stole. Na Wigilii nigdy nie samotnej, bo w towarzystwie Œwiętego Ducha. Po dotknięcie Absolutu. Po dotknięcie tajemnicy bytu pokoleń. Przepowiedzenie, ujrzenie choć raz w roku tego łańcucha. Pradziadek w oficerkach. Babcia kolędujšca pod choinkš. Dziadek pod krawatem i w fartuszku smażšcy karpie. Wujek Marek, który od progu wołał: - A gdzie zrobimy scenę? - i wniebogłosy wyœpiewywał œmieszne pastorałki. Ciocia o dziwnym imieniu Gwiazdka, która jeszcze dziwniej skończyła. Ciocia Basia zawsze najhojniej obładowana prezentami dla wszystkich, ale ostatni raz dawno temu, o wiele za wczeœnie. I roczny Maciek w œpioszkach zachwycony pierwszymi w życiu choinkowymi bombkami. W czasach, gdy od wysokich œwierków ogrodzenia przez niegdysiejsze œniegi brodził w stroju Mikołaja jeszcze jego dziadek Edward. Po kolędę jako nutę boskiej czci i przypomnienie cudu. Bez tych najdroższych fraz każdej pasterce odbytej za granicš tak wiele brakuje do polskiego ideału. „Żadne żaby nie grajš tak pięknie jak polskie" – utrzymywał Adam Mickiewicz. To samo myœlę o naszych kolędach - narodowym legacie ponad czasem i historiš. Œpiewali je królowie. Polskie mniszki z klasztoru w Trzebnicy założonego przez œwiętš Jadwigę kilkaset lat temu. Nuciła je pod choinkš moja babcia nawet wtedy, gdy inni już wymiękli. Także tę ulubionš, która powraca w „Scherzu h-moll" jako rzewny motyw pozostałych w domu bliskich w wigilijny wieczór. Młody Chopin skomponował „Scherzo h-moll" w rozterkach i burzach życia na emigracji, u progu swej europejskiej Odysei. Jest ono niezwykłym pomnikiem polskiej kolędy.„ Lulajże Jezuniu, moja perełko"... I Maciek grał jš pod choinkš na maleńkich skrzypeczkach. Od kiedy nie ma na tym œwiecie Edwarda już nigdy nie zaœpiewamy jej na głosy. Pachnie wigilijnie grzybami, makiem, suszonymi œliwkami, waniliš i cynamonem. Pora smażyć karpie. Słucham nostalgicznej, krakowskiej pastorałki: „A nadzieja znów wstšpi w nas. Nieobecnych pojawiš się cienie. Uwierzymy kolejny raz, W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł œwišteczny gwar, Bo zabrakło znów czyjegoœ głosu, PrzyjdŸ tu do nas i z nami trwaj, Wbrew tak zwanej ironii losu. (...) PrzyjdŸ na œwiat, by wyrównać rachunki strat, Żeby zajšć wœród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas, I zapomnieć, że sš puste miejsca przy stole." ( Kolęda dla nieobecnych, tekst: Szymon Mucha, muzyka: Zbigniew Preisner ) Nigdzie kolęd nie majš tak pięknych jak w Polsce. Wesołych Œwišt Bożego Narodzenia!
ródło: W Sieci Opinii

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL