Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Urzędnicy sš bezkarni. Roszczenia wobec fiskusa rosnš

Fotorzepa/ Dominik Pisarek
Aż 2 mld zł wynoszš roszczenia firm skrzywdzonych przez skarbówkę. Urzędnicy sš bezkarni.

Zielonogórskie Towarzystwo Finansowo-Leasingowe (TFL) żšda od fiskusa 157 mln zł zadoœćuczynienia. Pod koniec stycznia 2015 r. w warszawskim sšdzie rozpocznie się proces w tej sprawie.

– Pozew ma zwišzek z postępowaniami podatkowymi dotyczšcymi VAT, które trwały 18 lat – mówi właœciciel TFL Marek Isański. Jak sam ocenia, ma duże szanse na wygranš. Jego przeciwnik procesowy, reprezentujšca Skarb Państwa Prokuratoria Generalna, nie kwestionuje wielokrotnego łamania przepisów. Broni się, że roszczenie jest przedawnione. Tymczasem to urzędnicy celowo przedłużali postępowanie.

Przedsiębiorcy coraz częœciej domagajš się odszkodowań od fiskusa. Niezwykle trudno im odzyskać zapłacone nienależnie podatki. Walka z fiskusem jest skomplikowana i trwa latami.

W latach 2006–2014 do Prokuratorii wpłynęło 315 pozwów przeciw organom podatkowym na łšcznš kwotę ok. 1,9 mld zł. Najwyższe roszczenie opiewa na 210 mln zł, kolejne na nieco ponad 100 mln zł. Poszkodowanych firm, które nie zdecydowały się na złożenie pozwu, jest znacznie więcej. Wiele rezygnuje z czasochłonnej walki. Prezes Fakro Ryszard Florek, którego firma ucierpiała w wyniku złych decyzji fiskusa, mówi, że woli się skupić na rozwijaniu firmy.

Dochodzenie ich praw miała ułatwić podatnikom obowišzujšca już od trzech lat ustawa o odpowiedzialnoœci majštkowej urzędników za rażšce naruszenie prawa. Z danych Ministerstwa Finansów wynika jednak, że dotychczas żaden urzędnik skarbowy nie poniósł kary na podstawie tych przepisów. Wiceminister Izabela Leszczyna tłumaczy, że nie było wypłaty odszkodowań za szkodę wyrzšdzonš przy wykonywaniu władzy publicznej.

– Ustawa w tym kształcie jest fikcjš – mówi adwokat Jarosław Ziobrowski. – Procedury sš skomplikowane i kosztowne, a udowodnienie winy urzędnika może trwać nawet kilka lat.

Dodaje, że urzędnicy sš œwiadomi, iż nawet jeœli sšd zakwestionuje ich decyzje, to i tak nie poniosš konsekwencji. Tymczasem ich błšd może oznaczać upadłoœć firmy. Dlatego konieczne jest uproszczenie dochodzenia odszkodowań.

– Główny problem to ustalenie indywidualnej odpowiedzialnoœci. Trudno wskazać, kto podjšł danš decyzję. Jednak równie częstym błędem jest bezczynnoœć urzędników – mówi Krzysztof Izdebski, ekspert Watchdog Polska.

– Żeby ustawa zaczęła działać, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „rażšce naruszenie przepisów" – mówi Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL