Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Motywacja bez podwyżki - czy to możliwe?

Coraz więcej firm oferuje œwiadczenia pozapłacowe swoim pracownikom. W Polsce wydatki firm na politykę benefitowš w cišgu ostatnich 2 lat wzrosły o 7%. Czy to sposób na motywację bez podwyżki?
Firmy oferujš różne rodzaje systemów motywacyjnych, od œwiadczeń zdrowotnych po bilety do kina lub karnet na siłownie. Ostatnio coraz bardziej popularne stajš się dodatki pracownicze w branży gastronomicznej. Należy zauważyć, że 2/3 europejskich firm ma dopłaty żywieniowe dla pracowników, w Belgii bony obiadowe sš nieopodatkowane, a Microsoft w Turcji przeznacza vouchery na lunch swoim pracownikom. Jak wyglšda to w Polsce? Badanie przeprowadzone przez Instytut Badania Opinii publicznej Homo Homini pokazuje, że 68% Polaków nie ma w pracy czasu na zjedzenie głównego posiłku, około 40% przynosi do pracy kanapki a co dziesišta osoba nie je nic. Jak możemy się domyœlić, obniża to efektywnoœć pracy i przyczynia się do tego, że pracownik czuje się zaniedbany. Należy zestawić to z danymi Œwiatowej Organizacji Zdrowia, która stwierdza, że właœciwe odżywianie może zwiększyć produktywnoœć zatrudnionych o 20%. By zaradzić problemowi finansowania posiłków przez pracodawców wykorzystuje się karty żywieniowe. Taki rodzaj dofinansowania jest zwolniony ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jeœli nie przekracza 190 złotych miesięcznie na jednš zatrudnionš osobę. Do tej pory znane był oferty firm takich jak Sodexo, Benefit Systems i Edenred. Ostatnimi czasy pojawił się alternatywny program partnerski – OpenCard, który jest połšczeniem pre-paidu i karty rabatowej. Dzięki temu zatrudniajšcy może zaplanować i monitorować budżet pakietu motywacyjnego. Istotna jest optymalizacja kosztów ponoszonych przez pracodawcę, dlatego program OpenCard zapewnia atrakcyjne zniżki w restauracjach. Warto dodać, że karta członkowska jest aktywna także po godzinach pracy, co wpływa na budowanie wizerunku dobrego pracodawcy. Kolejnym plusem jest integracja pracowników. Podczas przerwy mogš wyjœć razem na obiad do restauracji w pobliżu firmy. Ma to duży wpływ na póŸniejszš pracę w zespole. Frederic Taylor uważał, że najlepszym sposobem na zmotywowanie pracownika sš pienišdze. Zatem nasuwa się pytanie: Jak przycišgnšć do swojej firmy nowe talenty podczas gdy sytuacja gospodarcza nie sprzyja podwyżkom i premiom? OdpowiedŸ jest prosta: przez benefity pracownicze.
OpenCard to największy w Polsce dinners club, zrzeszajšcy ponad 700 restauracji w całej Polsce. Przystępujšc do klubu użytkownik zyskuje 50% zniżki na jedzenie lub 30% na cały rachunek. Ogólnopolski charakter oraz brak ograniczeń liczby wizyt w restauracjach sprawiajš, że OpenCard jest najlepszym rozwišzaniem dla miłoœników jedzenia w restauracjach. Więcej o programie na OpenCard.pl
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL