Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Emigracja bliska rekordu. Ci ludzie już nie wrócš

Bloomberg
Kolejna fala wyjazdów z kraju na stałe. W 2013 roku Polskę opuœciło 70 tys. osób.
Aż 2,2 mln Polaków przebywało ponad trzy miesišce za granicš w 2013 r. Rok wczeœniej było ich 2,13 mln. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Za granicš mieszka o 1,41 mln więcej Polaków niż w 2002 r. To niedobra informacja. Liczyliœmy, że Polacy zacznš wracać. Zamiast tego zbliżamy się do rekordowego wyniku z 2007 r. Wtedy poza Polskš mieszkało 2,27 mln osób. – To wstrzšsajšce. Kraj, który bezrefleksyjnie pozbywa się takiej rzeszy głównie młodych ludzi, ogromnie na tym traci – komentuje prof. Krystyna Iglicka, rektor Uczelni Łazarskiego i wiceprezes Polski Razem.
Dokšd wyjeżdżamy najchętniej? Najwięcej emigrantów przybywa w Niemczech, które od 2011 r. otworzyły rynek pracy dla Polaków. Żyje ich tam już 560 tys. To o 125 tys. więcej niż trzy lata temu. Nasi zachodni sšsiedzi doganiajš w przyjmowaniu do siebie przybyszów znad Wisły Wielkš Brytanię, w której żyje ich najwięcej. W 2013 r. przebywało tam blisko 650 tys. osób z Polski. Popularne sš Irlandia i Holandia. W krajach tych żyje odpowiednio 115 tys. i 103 tys. osób z Polski. Mocno spadała za to pozycja Hiszpanii, w której obecnie przebywa zaledwie 34 tys. Polaków, o 50 tys. mniej niż pięć lat wczeœniej. To efekt trudnej sytuacji na tamtejszym rynku pracy, gdzie bezrobocie oscyluje wokół ?25 proc. Stabilizuje się za to liczba rodaków żyjšcych we Włoszech, Holandii i we Francji. Wcišż przybywa Polaków w Norwegii. Obecnie jest ich tam już 71 tys., w 2011 r. było 46 tys. Czy jest szansa na to, że Polacy wrócš do kraju? Eksperci nie majš złudzeń. Marcin Galent, badacz emigracji z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazuje, że większoœć tych osób jest już dla nas stracona. – Oni zapuszczajš za granicš korzenie, œwiadczš o tym choćby dane dotyczšce rodzšcych się na Wyspach dzieci Polek. Do kraju mogš ewentualnie wrócić na emeryturę – mówi nam Galent. Powody emigracji od lat sš te same. To oczywiœcie brak pracy, niskie zarobki i brak perspektyw życiowych. Ale eksperci podkreœlajš, że do wyjazdu za granicę skłania naszych rodaków również ogólna niska sprawnoœć państwa – urzędów, instytucji, służby zdrowia, szkół czy sšdów. Badacze wskazujš, że za granicš tworzš się tzw. sieci emigracyjne – im więcej rodaków przebywa poza Polskš i im dłużej tam sš, tym łatwiej emigrować następnym. – Teraz przyjazd do Wielkiej Brytanii jest o wiele łatwiejszy niż dawniej. Mieszkajšcy już tu Polacy pomogš załatwić mieszkanie i pracę – potwierdza Joanna Geisler, która kilka lat temu wyjechała z Krakowa i obecnie mieszka w Leeds w północnej Anglii.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL