Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

W rzšdzie Kopacz pięciu nowych ministrów, m.in. Schetyna i Grabarczyk

Desygnowana na premiera Ewa Kopacz zaprezentowała skład gabinetu. Zadaniem rzšdu będzie odbudowa zaufania Polaków - oœwiadczyła. W rzšdzie będzie pięciu nowych ministrów - Grzegorz Schetyna, Cezary Grabarczyk, Maria Wasiak, Teresa Piotrowska i Andrzej Halicki.
Przede wszystkim najważniejszym zadaniem rzšdu będzie odbudowanie zaufania Polek i Polaków. Jest to możliwe pod jednym warunkiem, że będziemy wymagać od siebie więcej, niż wymagajš od nas inni" - mówiła przyszła premier na pištkowej konferencji prasowej, prezentujšc skład nowego rzšdu. Zapowiedziała, że będzie "ostrym recenzentem i uważnym obserwatorem" działań ministrów. Kopacz oœwiadczyła, że stworzyła rzšd silnych osobowoœci, merytorycznie przygotowany do wypełniania zadań, które przed nim stanš. - Od poczštku chciałam stworzyć silny rzšd, który daje gwarancję poparcia całej Platformy Obywatelskiej i odpowiedzialnego koalicjanta. Dokonałam wyboru ludzi, którzy bardzo dobrze wiedzš, że ich codzienna praca jest wyjštkowš służbš dla Polaków - mówiła przyszła premier. Nowym wicepremierem w rzšdzie Kopacz będzie Tomasz Siemoniak, który pozostanie też na stanowisku ministra obrony narodowej. Tekę wicepremiera zachowa szef PSL Janusz Piechociński, łšczšc te obowišzki z funkcjš ministra gospodarki.
Kopacz podkreœliła też, że w nowym gabinecie jest więcej kobiet niż w poprzednim. Stanowiska ministrów utrzymało trzynastu dotychczasowych. Informujšc o tym, że Siemoniak - który pozostanie szefem MON - będzie także wicepremierem, Kopacz podkreœliła, że była to jej pierwsza decyzja. - Chcę, by był jednym z moich najbliższych współpracowników, nie tylko dlatego, że dzisiejsze czasy wymagajš silnej armii, ale przede wszystkim z uwagi na jego kwalifikacje i osobowoœć - powiedziała. Przedstawiajšc z kolei wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, przyszła premier podkreœlała, iż stawia na sprawdzony zespół w gospodarce, a Piechociński jest jego mocnym filarem. Jak mówiła, szef PSL to "człowiek o wielu kompetencjach". Wœród nowych szefów ministerstw znalazł się Grzegorz Schetyna, który pokieruje resortem spraw zagranicznych. - Grzegorza Schetyny nie muszę państwu przedstawiać. To ten, który w poprzednim rzšdzie pełnił bardzo odpowiedzialnš funkcję wicepremiera i szefa MSW, w tej kadencji bardzo sprawny przewodniczšcy komisji spraw zagranicznych  - mówiła Kopacz o Schetynie. Według niej, Schetyna zapewni cišgłoœć działania w MSZ. Kopacz poinformowała jednoczeœnie, że dotychczasowy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odchodzi do Sejmu - jest wspólnym kandydatem koalicji PO-PSL na jego marszałka. To jest awans i mocna, samodzielna pozycja tego polityka - zaznaczyła przyszła premier. Kolejnym nowym ministrem w rzšdzie Ewy Kopacz będzie wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk - zostanie ministrem sprawiedliwoœci. Przyszła premier podkreœliła, że Grabarczyk to jej "najbliższy współpracownik od 3 lat, wielki przyjaciel, ale też człowiek, o którym mogłaby powiedzieć, że kocha ludzi, jest przyzwoity i ponad wszystko stawia prawo". Resortem infrastruktury i rozwoju pokieruje wiceprezes PKP SA Maria Wasiak. Przedstawiajšc nowš szefowš MIR, Kopacz zaznaczyła, że rzšd chce dziœ Polakom powiedzieć: "będziecie jeŸdzić szybciej, wygodniej, będziecie jeŸdzić po dobrych drogach". Jej zdaniem, "ta drobna, ale jakże energiczna kobieta, to zagwarantuje". Szefowš MSW zostanie natomiast posłanka PO Teresa Piotrowska, która - według przyszłej premier - "potrafi rzšdzić twardš rękš". - Dzisiaj w Europie resorty tzw. siłowe przypisywane sš kobietom, silnym kobietom. Teresa Piotrowska jest silnš kobietš - da radę - zapewniła Kopacz. Resortem administracji i cyfryzacji pokieruje poseł PO Andrzej Halicki, od którego przyszła szefowa rzšdu oczekuje "domknięcia rozpoczętych przez jego poprzedników projektów dot. cyfryzacji, informatyzacji, administracji". Na swych stanowiskach pozostanie większoœć dotychczasowych ministrów. Oprócz Piechocińskiego i Siemoniaka, będzie to minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. - Kilka tygodni temu przedstawił bardzo ważny plan dla Polaków - tych chorych Polaków, na najcięższš chorobę, na raka. Dzisiaj ci pacjenci czekajš na szybkie działania ministra zdrowia - podkreœliła Kopacz. Ministrem edukacji w nowym rzšdzie pozostanie Joanna Kluzik-Rostkowska. Kopacz mówiła o niej, że jest "połšczeniem profesjonalizmu i otwartego serca", a "edukacja od lat nie była w lepszych rękach". Przyszła premier oceniła też, że Kluzik-Rostkowska "doskonale sprawdziła się w trudnym momencie wdrażania wielkiej zmiany dotyczšcej darmowego podręcznika". "Bardzo ważnš osobš" w przyszłym rzšdzie Kopacz nazwała szefa resortu finansów. Według niej Mateusz Szczurek to "strażnik polskich finansów publicznych". - Ja mu zaufałam, Polacy zaufajš mu na pewno" - podkreœliła. "Jest bardzo odpowiedzialny, każdš decyzję, którš podejmuje rozważa na kilka sposobów, przelicza, liczy, nie œpi po nocach - mówiła. Resortem nauki i szkolnictwa wyższego pokieruje nadal Lena Kolarska-Bobińska, która - według Kopacz - "ze swojš wiedzš, doœwiadczeniem i spojrzeniem na œwiat dobrze przysłuży się polskiej nauce". Andrzej Biernat pozostanie ministrem sportu. Jak zaznaczyła, to człowiek z dużym doœwiadczeniem, który nie boi się odważnych decyzji. - A w polskim sporcie potrzeba nam tej dobrej energii i tych odważnych decyzji - dodała Kopacz. Szefem resortu rolnictwa będzie nadal Marek Sawicki, który - jak mówiła desygnowana na premiera Kopacz - "zna polskš wieœ i wyzwania jak nikt w naszym kraju". - Dużo pracy przed nim, państwo œledzicie obecnš sytuację. W niego wierzę, bo sprawdził się już nie raz, w trudniejszych sytuacjach. Da radę - dodała. - Włodzimierz Karpiński - minister skarbu, sprawny menedżer, bardzo doceniany przez wielu ekspertów w tej dziedzinie. Człowiek, którego można nazwać strażnikiem polskiego skarbu - mówiła Kopacz o Karpińskim, który także pozostanie na swoim stanowisku. Małgorzata Omilanowska pozostanie szefowš resortu kultury. - Chcę, aby w tej dziedzinie słowo "kontynuacja" było kluczem do sukcesu. Małgorzata Omilanowska od niedawna jest w tym miejscu, ale jej plany i wizja sš warte pełnego zrealizowania" - powiedziała desygnowana na premiera Kopacz. Ministerstwem œrodowiska nadal będzie kierować Maciej Grabowski. - To trudny obszar, więc i potrzeba nam doœwiadczonego ministra. Ufam w jego mšdroœć i liczę na sprawne działanie - powiedziała Kopacz. Władysław Kosiniak-Kamysz pozostanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. - Pełen dobrych pomysłów, młody, energiczny. Wyzwania rynku pracy potrzebujš takiej osobowoœci. Bardzo na niego liczę, bo wyzwania sš spore, ale wierzę, że sprosta - mówiła o ministrze pracy przyszła premier. Szefem kancelarii premiera pozostanie Jacek Cichocki. To minister, którego zadaniem jest płynna, rzetelna praca całego gabinetu i kancelarii - mówiła Kopacz. Stanowisko pełnomocniczki rzšdu ds. równego traktowania zachowa Małgorzata Fuszara. Nie znajdš się w gabinecie Ewy Kopacz - oprócz Radosława Sikorskiego oraz Elżbiety Bieńkowskiej (dotychczasowa szefowa MIR, jest kandydatkš na komisarza UE) także: Marek Biernacki - dotychczas minister sprawiedliwoœci, Bartłomiej Sienkiewicz - szef MSW i Rafał Trzaskowski - szef MAC. Przyszła premier zapowiedziała, że za miesišc odbędzie się przeglšd wiceministrów.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL