Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Szkolna mafia ma się dobrze - komentarz Jolanty Ojczyk

Jolanta Ojczyk
Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Nauczyciele jak zwykle się oburzš, że szargam ich dobre imię, a inni zadadzš pytanie: skšd w szkole mafia? Przecież szkoła jest biedna i haraczu nie zapłaci.
Szkoła nie, ale ma jej kto płacić, sępów zaœ czyhajšcych na portfele rodziców nie brakuje. We wrzeœniu do gabinetów dyrektorów zbiegajš się agenci ubezpieczeniowi. I zaczynajš się negocjacje, kto da więcej szkole, a co za tym idzie, œcišgnie więcej od rodziców. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że bezprawnie. Rodzice nie muszš ubezpieczać dziecka od następstw nieszczęœliwych wypadków. Ale nikt im o tym nie powie, bo nie ma w tym interesu. I co najmniej 30 zł znika z portfela. Ile trafia do ubezpieczyciela, a ile na tym zarobi szkoła – nie wiem. A jeœli œwiadomy rodzic zaprotestuje, wolałabym nie być w jego skórze na przyszłych wywiadówkach. W skórze jego dzieci też. Podobnie jest z opłatami za œwietlicę. Zgodnie z prawem powinna być bezpłatna, ale w wielu szkołach kosztuje, nawet ?50 zł. A opłaty sš tylko teoretycznie dobrowolne, bo wychowawczynie zaznaczajš, kto zapłacił, a kto nie, ?i ten jest œcigany. Dyrektor ze swojš œwitš to pan i władca majšcy całkowitš przewagę nad rodzicami, którym zależy na tym, aby ich potomek nie został ustrzelony. Taki szkolny Al Capone.
Coœ jeszcze? Nie ma problemu. Wpłaty na rady rodziców zgodnie z ustawš o systemie oœwiaty sš dobrowolne. Nie znam rodzica, który by nie zapłacił. Kolejne co najmniej 20 zł. Do tego trzeba doliczyć opłatę za szafkę na rzeczy plus kaucja. W zaprzyjaŸnionej podstawówce – 70 zł. I tak zbiera się już ponad 100 zł. A teraz wyobraŸmy sobie, że mamy nie jedno, ale dwoje czy nawet troje dzieci. I jeszcze nie wspomniałam o wycieczkach, zielonych i białych szkołach, półmetkach, balach, nie tylko maturzystów, ale już gimnazjalistów i szóstoklasistów, i różnych innych zrzutkach na różne prezenty. Wydatki na podręczniki wybrane przez nauczyciela stajš się przy nich dodatkiem. Czy ktoœ ma nadal wštpliwoœci, że szkoła jest jak Cosa Nostra (z włoskiego „nasza sprawa")?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL