Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Dobra opinia firm rodzinnych

Zdaniem Polaków firmy rodzinne sš dobrymi pracodawcami, chcš też kupować produkowane przez nie produkty.
Jak wynika z raportu „Polacy o firmach rodzinnych" na podstawie badań zleconych przez Fundację Firmy Rodzinne i FBN Poland, takie przedsiębiorstwa cieszš się sporš sympatiš Polaków. Ponad 2/3 Polaków deklaruje, że informacja o wytworzeniu produktu przez firmę rodzinnš zachęciłaby ich do zakupu, a jeden na oœmiu Polaków gotów jest zapłacić więcej za taki produkt niż porównywalny z innej firmy. Firmy rodzinne kojarzš się też z tradycyjnymi, przyjaznymi i godnymi zaufania przedsiębiorstwami oraz dobrymi pracodawcami. Prawie jedna czwarta naszych rodaków uważa, że firmy rodzinne pomagajš pracownikom rozwišzywać ich problemy, a nie zwalniajš ich, gdy tylko problem się pojawi. Jednak już tylko Co siódmy Polak uważa, że warto kupować produkty z przedsiębiorstw rodzinnych, ponieważ firmy te sš uczciwymi i sprawiedliwymi pracodawcami. Prawie połowa Polaków uważa z kolei, że członkowie rodziny to dobrzy partnerzy do założenia wspólnego biznesu. Wraz z wiekiem, jesteœmy o tym coraz bardziej przekonani.
- W myœleniu o firmach rodzinnych cišgle posługujemy się pewnym stereotypem – mówi Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne. – Niezmiernie cieszymy się z tego, że dominuje w społeczeństwie tak pozytywne postrzeganie firmy rodzinnej, ale musimy powoli zrywać z myœleniem stereotypowym. Wœród największych firm rodzinnych w Polsce znajdziemy bowiem niezwykle innowacyjne i duże firmy, z powodzeniem konkurujšce na rynkach zagranicznych z globalnymi gigantami - dodaje. W istocie, do swojego rodzinnego charakteru przyznajš się chociażby producent biżuterii i właœciciel marki Yes, czy Solaris Bus & Coach - znany w całej Europie producent autobusów i innych pojazdów komunikacji publicznej. Obydwie firmy zostały zresztš poprawnie rozpoznane spoœród innych w teœcie sprawdzajšcym wspomaganš znajomoœć firm rodzinnych. Spoœród podanych w ankiecie nazw firm, te dwie znalazły się w pierwszej pištce wskazań. Pierwsze dwa miejsca w zestawieniu znajomoœci wspomaganej firm rodzinnych przypadły firmom, które już w tej chwili nie majš wiele wspólnego z rodzinnoœciš: McDonald's oraz Disney. Nie tylko w tym przypadku nazwisko występujšce w nazwie przedsiębiorstwa nie jest kluczem do jego poprawnej identyfikacji firmy rodzinnej. W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o wypisanie pięciu znanych im firm rodzinnych (tym razem bez podpowiedzi) - ponad połowa firm zawierała w swoich nazwach jakieœ nazwisko, niezależnie czy były to firmy rodzinne czy też nie. Czołowa pištka zestawienia spontanicznej znajomoœci również składa się z firm-nazwisk, ale co do rodzinnego charakteru możemy być 100-procentowo przekonani tylko w przypadku jednej z nich - rodzinnego producenta lodów Grycan. Pozostałe majš rodzinny rodowód – wywodzš się z firm, które kiedyœ były własnoœciš jednej rodziny, której członkowie należeli do zarzšdu. 38,6 proc. Polaków byłaby zachęcona do zakupu towarów oznaczonych jako wyprodukowane przez te firmy. Rodzinnoœć firmy to ważny element jej wizerunku. Kojarzy się z solidnoœciš i uczciwoœciš, a przez to zachęca również do zakupu produktów, które w takich firmach sš wytwarzane - czytamy w podsumowaniu raportu. Niestety, w praktyce bardzo niewiele produktów jest w ten sposób oznakowanych lub sš one oznakowane w niedostatecznie widoczny sposób - tylko niecałe 9 proc. ankietowanych spotkało się z takim oznaczeniem. Według badania, najchętniej prowadzimy firmę ze współmałżonkiem, rodzeństwem lub dziećmi. Wœród Polaków panuje dobra opinia o rodzinie jako właœciwych osobach do prowadzenia wspólnego biznesu. Prawie połowa z nich potwierdza, że członkowie rodziny to dobrzy partnerzy biznesowi, a wraz z wiekiem coraz więcej jest osób skłonnych tak sšdzić. – W działalnoœci przedsiębiorstwa mamy dobre i złe chwile, czasem nawet trudne. Wtedy właœnie to bezinteresowne wsparcie rodzinne, możliwoœć podzielenia się z kimœ swoim problemem jest tak ważne - mówi Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL