Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Niebezpieczne lampiony

Strażacy uważajš, że lampiony sš przyczynš coraz większej liczby pożarów
Fotorzepa, Danuta Matloch Danuta Matloch
Niebezpieczna moda letników. Masowo wypuszczajš lampiony, które wywołujš pożary.
Każdego dnia w niebo unoszš się setki niewielkich czasz balonów unoszonych goršcym powietrzem od palnika. Moda na ich wypuszczanie dotarła do miejscowoœci letniskowych. Straż pożarna chce zakazać wypuszczania takich balonów, bo stanowiš one zagrożenie pożarowe. A ekolodzy dodajš, że lampiony zanieczyszczajš œrodowisko.

Œwiatełko do nieba ?na koniec turnusu

Poczštek lipca, plaża w Jastarni na Półwyspie Helskim. Młody mężczyzna manipuluje przy lampionie. Wiatr utrudnia mu zapalenie kostki, która da powiew ciepłego powietrza pod czaszę balonu. Po kilku minutach udaje mu się ustawić i wypuœcić lampion. Wiatr unosi go nad plażš, następnie rzuca na ustawione na piasku wiklinowe kosze plażowe. Mężczyzna widzšc, że może dojœć do pożaru, zrzuca lampion na ziemię, a ogień dusi piaskiem. Przy okazji dotkliwie parzy swoje dłonie.
Lampiony sš zbudowane w prosty sposób. Składajš się ze stelażu z bambusa i cienkiego drutu, do którego przymocowana jest czasza z papieru ryżowego, oraz nasšczonej łatwopalnym płynem kostki. Lampiony można kupić niemal na każdym straganie w nadmorskich miejscowoœciach. Kosztujš od 2,99 do 5 zł za sztukę. Głównie figurujš na nich chińscy producenci. – Każdego dnia ludzie kupujš kilkadziesišt lampionów, staram się nie sprzedawać ich dzieciom. Kupujš je zakochane pary, a także ci, którym kończy się turnus – mówi Klaudia, która sprzedaje zabawki w Jastarni. Balony wiatr unosi nad morze. – Wielokrotnie widziałem czasze unoszone na wodzie Zatoki Gdańskiej, wyglšdało to tak, jakby ktoœ wyrzucił do wody torbę ze œmieciami – opowiada Sebastian, rybak. – Na razie nie ma potwierdzonych ofiar wœród zwierzšt, chociaż nie mamy pewnoœci, czy żadne z nich nie połknęło pozostałoœci po lampionach, bo bardzo rzadko w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia jest przeprowadzana sekcja. Wypuszczanie lampionów jest szkodliwe, bo zaœmiecajš one œrodowisko – Bałtyk – mówi Paweł Œredziński z Błękitnego Patrolu, który monitoruje polskie wybrzeże, należšcego do organizacji ekologicznej WWF Polska.

Płonie ratusz

– Lampiony stanowiš bardzo duże zagrożenie, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z suszš  – przyznaje Tadeusz Konkol, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. – Nie można kontrolować ich lotu, mogš opaœć na drzewo. W poprzednim roku mieliœmy pożar lasu w pasie nadmorskim w okolicach Władysławowa spowodowany przez balon ze œwiecš – dodaje Konkol. Straż pożarna nie prowadzi osobnej statystyki na temat pożarów będšce skutkiem zabaw z lampionami. Ale wiadomo, że co roku powodujš one dziesištki pożarów. Maria Dreger, prezes Stowarzyszenia „Nie igraj z ogniem", zwraca uwagę, że trudno jest wykazać w czasie dochodzenia popożarowego, że przyczynš pożaru był lampion, bo pozostaje po nim zwykle tylko cienki drut. – Lampion spadł na strzechę Domu Chleba, budynek udało się uratować dzięki szybkiej reakcji naszych strażaków. Innym razem spowodował pożar pola uprawnego – wspomina Tomasz Grobla, sekretarz gminy Ustronie Morskie. W poprzednim roku taki balon był przyczynš pożaru poszycia dachu ratusza we Władysławowie. Ogień gasiły trzy jednostki straży pożarnej. – Coraz większa popularnoœć latajšcych lampionów postawiła też w stan gotowoœci służbę leœnš – przyznaje Anna Malinowska, rzecznik Lasów Państwowych. W poprzednim roku tylko w Nadleœnictwie Choczewo (Pomorskie) dwa razy wybuchały pożary spowodowane przez lampiony. Leœnicy przypominajš, że wypuszczanie ich jako „œwiatełka do  nieba" wraz z życzeniami stało się niebezpiecznš modš, zwłaszcza w rejonach atrakcyjnych turystycznie.

Okiełznać otwarty ogień

Strażacy narzekajš, że dzisiaj nie ma przepisów, które zabroniłyby ich puszczania. – Jedyne, co możemy zrobić, to liczyć na zdrowy rozsšdek ludzi. A z tym jest różnie, bo często ludzie, którzy je wypuszczajš, sš pijani – słyszymy od strażaków. – Niewštpliwie trzeba z nimi uważać, zamiast lampionu lepiej dziecku kupić latawiec – radzi Tadeusz Konkol. Po pożarach spowodowanych balonami gmina Ustronie Morskie wprowadziła zakaz ich używania. – Nie możemy zakazać ich sprzedaży, ale możemy przypominać, jakie mogš być konsekwencje ich wypuszczania – mówi Tomasz Grobla. W tej gminie pojawiły się plakaty z ostrzeżeniami. „Przy używaniu latajšcych lampionów następuje tak naprawdę wypuszczenie w powietrze otwartego ognia, który porusza się w sposób niekontrolowany na bardzo duże odległoœci. Lampiony, unoszšc się na dużš wysokoœć, stanowiš realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a w sprzyjajšcych warunkach atmosferycznych otwarty ogień w lampionach może być przyczynš pożaru domostw, lasu czy upraw" – ostrzegajš władze Ustronia Morskiego. Plakaty uzupełnia katalog kar. Za wzniecenie pożaru grozi kara aresztu, grzywny lub nagany – przypominajš samorzšdowcy. – Niedawno mieliœmy wniosek o wyrażenie zgody na wypuszczenie stu lampionów na zakończenie turnusu w jednym z oœrodków. Nie wyraziliœmy na to zgody – mówi Tomasz Grobla. Strażacy przypominajš zaœ, że już teraz zakazane jest rozniecanie ognia w odległoœci mniejszej niż sto metrów od lasu. Strażacy i organizacje ekologiczne chcš zakazu sprzedaży i używania lampionów. Przypominajš, że przy nieumiejętnym rozpalaniu kostki pod czaszš balonu można się poparzyć, to samo może się stać wtedy, gdy ktoœ zbyt wczeœnie wypuœci lampion w powietrze. Dodajš, że nie można okreœlić bezpiecznej odległoœci od innych obiektów miejsca, z którego wypuszczany jest lampion. Nie można też przewidzieć trasy jego lotu. Dodajš też, że łatwopalna kostka jest niekiedy zbyt słabo zamontowana pod czaszš i w czasie lotu może odpaœć. – Przygotowaliœmy propozycje zmian w rozporzšdzeniu MSW w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych – mówi bryg. Sławomir Zajšc z Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Nie mówi ono wprost o lampionach, ale opisuje sposób ich działania i zwišzanych z tym zagrożeń. Zakłada ono „zakaz używania otwartego ognia oraz wykonywania innych czynnoœci mogšcych spowodować pożar, jeżeli nie zapewniono możliwoœci kontrolowania zjawisk mogšcych zainicjować proces spalania lub wybuch bšdŸ kontrolowanie tych procesów". Ratownicy przypominajš, że szczęœliwie w Polsce nie doszło jeszcze do pożaru na wielkš skalę spowodowanego przez lampion, ale tak stało się w poprzednim roku w Smethwick w pobliżu Birmingham w Anglii. Od jednego lampionu wybuchł pożar składowiska odpadów z tworzyw sztucznych. Objšł on obszar 9 hektarów, słup ognia sięgał 2 tys. metrów, a jego gaszenie trwało cztery doby. Straty zostały oszacowane na 6 mln funtów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL