Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Psy mogš być zazdrosne

Zazdroœć psów jest równie powszechna i gwałtowna jak ludzka
123RF
Psy, żyjšc z ludŸmi pod jednym dachem, przejmujš cechy właœcicieli - pisze Krzysztof Urbański.
Wszechobecna w stosunkach międzyludzkich zazdroœć wynika ze skomplikowanych emocji i wymaga co najmniej trójkšta społecznego. Pojawia się wtedy, gdy intruz zagraża jakiemuœ ważnemu zwišzkowi emocjonalnemu. Jest trzeciš w kolejnoœci przyczynš zabójstw w różnych kulturach. Zobacz galerię zdjęć Prof. Christine Harris z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i jej była studentka Caroline Prouvost  udowodniły, że psy – najlepsi przyjaciele człowieka – sš targane zazdroœciš w równym stopniu jak ludzie. Badaczki zastosowały metodę sprawdzonš w eksperymentach z szeœciomiesięcznymi niemowlętami. Studiowały zachowanie 36 psów w domowych warunkach. Filmowały i analizowały zachowanie czworonogów, kiedy ich właœciciele okazywali ciepłe uczucia realistycznie wyglšdajšcym pluszakom. – Wiele osób zakłada, że zazdroœć jest konstrukcjš społecznš charakterystycznš dla ludzi. Albo że te emocje sš szczególnie zwišzane ze stosunkami seksualnymi i relacjami miłosnymi – powiedziała prof. Harris. – Nasze wyniki kwestionujš te pomysły, pokazujšc, że zwierzęta wobec siebie ujawniajš silny niepokój, gdy rywal uzurpuje ciepłe uczucia do bliskiej osoby.
– Zazdroœć u psów jest zupełnie inna niż u ludzi i wynika ze stadnego zachowania tych zwierzšt – uważa Aneta Awtoniuk, instruktorka szkolenia psów. – Zwišzana jest z konkurowaniem w dostępie do zasobów, a uczucia i zainteresowanie człowieka też nimi sš, bo to on dysponuje jedzeniem, czasem na zabawę, spacer. Przez 20 tys. lat – od kiedy psy żyjš u boku człowieka – wytworzył się swoisty rodzaj więzi. Psy cały czas obserwujš człowieka, nawet kiedy właœcicielom wydaje się, że œpiš. Badania prowadzone przez węgierskich specjalistów dowiodły, że w trakcie ewolucji psy nauczyły się odczytywać emocje na podstawie obserwacji twarzy człowieka. Sš sprytniejsze od nas, nie dadzš się zwieœć – natychmiast odczytujš prawdziwe uczucia. Nastroje wyczuwajš nawet na podstawie składu potu. Kiedy jesteœmy zdenerwowani, za pomocš mowy ciała wysyłajš sygnały uspokajajšce. Właœciciele, którzy majš kłopoty ze swoimi psami, najczęœciej nie umiejš właœciwie odczytać sygnałów, jakie człowiekowi dajš psy. Stšd stosunkowo duża popularnoœć specjalistów, zwanych najczęœciej psimi behawiorystami. Zwierzęta kopiujš nasze zachowania, np. chcš siadać z nami do stołu podczas posiłków czy zajmować miejsce w naszych łóżkach. Ale także ludzie naœladujš zachowanie swych zwierzšt. Na przykład małe dzieci, które wychowujš się z psami, zjadajš jedzenie z podłogi lub przed położeniem się spać kręcš się tak jak psy. – Zależnoœć między ludŸmi i psami jest znacznie większa, niż się nam zwykle wydaje – przekonuje Aneta Awtoniuk. – Obserwuję to na co dzień podczas pracy z właœcicielami psów. Charakterem i stylem życia upodabniajš się do swoich pupili. Na przykład ci, którzy majš amstafy, sš najczęœciej niezbyt wysocy i krępi, a właœciciele owczarków niemieckich sš muskularni, szczupli i wysocy. Posiadaczami chartów sš najczęœciej szczupłe, neurotyczne kobiety. Czasami zgadujemy, jak będzie wyglšdał właœciciel psa, do którego jesteœmy wzywani. To działa z dokładnoœciš nawet 90 proc.            
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL