Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Prawnicy z kancelarii K&L Gates wygrali sprawę kapitana reprezentacji Polski w rugby

Prawnicy z kancelarii K&L Gates wygrali sprawę kapitana reprezentacji Polski w rugby przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie.
Informacja Prasowa
Kancelaria K&L Gates reprezentowała polskiego rugbystę przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Dzięki temu zawodnik Arki Gdynia, wielokrotny reprezentant Polski i jeden z najlepszych rugbistów w Polsce będzie mógł wrócić do gry od poczštku nowego sezonu.
Wyrokiem z 4 lipca 2014 r. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) uchylił decyzję Polskiego Zwišzku Rugby (PZR) w sprawie dyskwalifikacji zawodnika b. kapitana reprezentacji Polski w rugby Tomasza Stępnia na okres 2 lat, skracajšc okres dyskwalifikacji do 10 miesięcy. Zawodnik został zdyskwalifikowany przez Polski Zwišzek Rugby jesieniš 2013 r., w zwišzku z wykryciem w jego organizmie metyloheksanaminy (MHA) - substancji wpisanej na listę substancji zabronionych przez Œwiatowš Agencję Antydopingowš (WADA). MHA jest tzw. stymulantem, który pobudza organizm ułatwiajšc większy wysiłek fizyczny. Z tego powodu bywa używany w odżywkach dla sportowców, a także m.in. w œrodkach wspomagajšcych odchudzanie (tzw. fat-burnerach). „Ofiarš" tej samej substancji padł m.in. w 2009 r. znany piłkarz Jakub Wawrzyniak, co również w jego przypadku skutkowało karš dyskwalifikacji. Tomasz Stępień w postępowaniu arbitrażowym przed CAS był reprezentowany przez adwokata Rafała Morka, wspieranego przez adwokata Tomasza Sychowicza, z kancelarii K&L Gates. W trakcie rozprawy w Lozannie, mecenas Rafał Morek wykazywał m.in., że kara wymierzona przez PZR była nieproporcjonalnie wysoka. Tomasz Stępień w toku swojej długiej kariery nigdy wczeœniej nie miał kłopotów z substancjami dopingowymi, a okolicznoœci przyjęcia odżywki wskazywały, że zawodnik przyjšł jš bez intencji wpłynięcia na wynik zawodów sportowych.
Trybunał arbitrażowy CAS pozytywnie rozpatrzył apelację zawodnika, podzielajšc argumenty jego pełnomocników. Pozwoliło to na obniżenie okresu dyskwalifikacji z 2 lat do 10 miesięcy, który upłynšł w dniu 14 lipca 2014 roku. „Cieszymy się, że z dzięki naszej pomocy Tomasz Stępień wraca do gry - komentuje adwokat Rafał Morek - Można mieć wštpliwoœci, czy regulacje niektórych krajowych zwišzków sportowych, które zmuszajš zawodników do wnoszenia odwołań od decyzji zwišzkowych w sprawach dopingowych do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, sš uzasadnione. Przebieg postępowania w tej sprawie dowodzi jednak, że CAS jest instytucjš sprawnš, która pozwala sportowcom na profesjonalne i sprawiedliwe rozstrzyganie ich spraw w stosunkowo szybkim czasie".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL