Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Virgilio Pinera w polskim przekładzie

Virgilio Pi?era (trzeci z lewej) i Witold Gombrowicz (pierwszy z prawej) wœród przyjaciół, Buenos Aires, 1947 r.
Archiwum Rity Gombrowicz/FOtonova, Carlos Coldaroli Carlos Coldaroli
Virgilio Pi?era, przeœladowany przez reżim Castro pisarz i tłumacz, nareszcie w polskim przekładzie - pisze Marcin Kube.
Znany jest w Polsce bardziej za sprawš przetłumaczenia na język hiszpański „Ferdydurke"  Gombrowicza niż z własnej twórczoœci, która w œwiecie latynoamerykańskim zdšżyła już obrosnšć legendš. Choć przez wiele lat Piñera nie istniał w oficjalnym obiegu na Kubie. Był represjonowany za swój homoseksualizm i antykomunizm. Doczekał się w końcu rehabilitacji i obecnie ma status klasyka. Kubańskie powieœci tłumaczone na język polski Jego pojedyncze wiersze, dramaty i proza były tłumaczone w literackich periodykach, ale pełna edycja jego opowiadań ukazała się w Polsce dopiero teraz w antologii „Zimne opowiadania". Zawiera dwa zbiory: tytułowy z 1956 r. i drugi – „Ten, który przyszedł mnie zbawić" z 1970 r. Ksišżka rozpoczyna serię „Las Americas: Nieznana klasyka literatury latynoskiej" krakowskiego wydawnictwa Universitas. Od razu warto uprzedzić, że nie jest to proza łatwa. Surrealistyczno-groteskowe pisarstwo Kubańczyka trudno porównać z innymi nurtami – realizmem magicznym Mar-?queza, wyrafinowanš formalnie prozš Cortazara czy erudycyjnymi tekstami Borgesa.
– Nie da się wpasować Piñery w literackie szuflady ze znanymi kategoriami, bo on się w nich nie mieœci – mówi „Rz" Tomasz Pindel, tłumacz Piñery i redaktor serii „Las Americas". – Był pisarzem osobnym. Z jednej strony wyprzedził pewne trendy w literaturze latynoskiej. Z drugiej, trudno mówić, że stanowił inspirację dla innych, bo był izolowany, znany tylko w wšskich kręgach. Tytuł zbioru dobrze oddaje charakter tej prozy: chłodnej, intelektualnej, pełnej zagadkowych konstrukcji logicznych. Pindel podkreœla jednak, że jej trudnoœć nie wišże się z formš: – Język, jakim posługuje się Piñera, jest dosyć prosty – zauważa. – Jednak zagłębienie się w opowiadania wymaga głębokiej pracy intelektualnej. Piñera idzie na przekór czytelniczym przyzwyczajeniom i oczekiwaniom. Właœnie za to igranie z odbiorcš najbardziej cenię Kubańczyka. Pochodził ze œrednio zamożnej rodziny na prowincji wyspy. Wpierw przeniósł się do Hawany, a póŸniej do Buenos Aires. W 1946 roku 34-letni Piñera poznał w Argentynie Witolda Gombrowicza, z którym utrzymywał kontakt do 1958 roku, gdy widzieli się po raz ostatni. Polak był równo osiem lat starszy od niego, obchodzili urodziny tego samego dnia. Poza tš datš połšczyły ich wspólne upodobania literackie (nie znosili Borgesa), homoerotyczne przygody i umiłowanie towarzyskich intryg. Autor „Zimnych opowiadań" stał się nieformalnym kierownikiem grupy tłumaczy pracujšcych nad przekładem „Ferdydurke". Gdy w ręce Gombra trafiła wreszcie argentyńska edycja ksišżki, zaproponował Kubańczykowi przejœcie na „ty", co było rzadkim zaszczytem. Autor „Ferdydurke" z kolei recenzował „Zimne opowiadania", piszšc, że kubański twórca „konstruuje œwiaty, którymi rzšdzš absurd i bezwzględna logika", a „scenografia jest niezdeterminowana przez kubańskoœć". Relacje Piñery i Gombrowicza na tle burzliwej historii Ameryki Œrodkowej znakomicie opisała Klementyna Suchanow w ksišżce „Królowa Karaibów" z 2013 r. Piñera wrócił do Hawany w 1958 r., wišżšc duże nadzieje z rewolucjš i odwilżš kulturalnš. Zaangażował się w tworzenie czasopism literackich, ale prędko zaczęło się przykręcanie œruby. Po raz pierwszy został aresztowany w 1961 r. Homoseksualizm i nieobyczajnoœć w oczach Fidela oznaczały kontrrewolucję. Umacniajšcy się reżim potrzebował wrogów przyjaŸni sowiecko-kubańskiej. Represje dotknęły wielu wybitnych pisarzy i poetów, m.in. Jose Lezamę Limę i Reinaldo Arenasa. Piñera zmarł w 1979 roku na zawał. On i Lima pod koniec życia popadli w nędzę, blokowani przez cenzurę i wykluczeni przez œrodowisko, z zakazem wyjazdów zagranicznych. Arenas opuœcił Kubę, korzystajšc z amnestii w 1980 r. Dziesięć lat póŸniej popełnił samobójstwo w Nowym Jorku, chory na AIDS, tuż po ukończeniu poruszajšcej autobiografii „Zanim zapadnie noc". Twórczoœć i biografia Piñe-?ry dobrze wpisuje się w losy straconego pokolenia twórców, wegetujšcych w reżimie Castro. W „Zimnych opowiadaniach" wcišż obserwujemy relację ofiara–oprawca i wzajemne podporzšdkowywanie. Wielokrotnie powraca tu temat ciała – krojonego, rozrywanego lub zjadanego. Bohaterowie to m.in. ludzie, którzy z braku mięsa, stopniowo zjadajš swoje ciała, pisarze zbiorowo oskarżani o przestępstwo grafomanii czy milionerzy, którzy każš przepisywać pisarzom teksty po milion razy. Wcišż padajš ofiarami dziwnych eksperymentów i tortur, przeprowadzanych z żelaznš logikš. Wszystko to Piñera opisuje na chłodno, bez zagłębiania się w emocje. Eksperymentuje na swoich postaciach, a jednoczeœnie na czytelnikach – ich przyzwyczajeniach i wrażliwoœci.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL