Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Regionalni przewoźnicy szansš dla małych lotnisk

Ilustracja pochodzi z prezentacji Simona McNamary
materiały własne
Państwowa pomoc dla transportu lotniczego wcale jest nie zła. Pod warunkiem, że będzie przyznawana sprawiedliwie. Należy przekonać do tego europejskich polityków
Już widać, że rynek lotniczy w Europie będzie należeć do trzech, czterech dużych przewoŸników sieciowych, tyle samo tanich linii lotniczych i wiele regionalnych, wyspecjalizowanych w obsłudze rynku niszowego – twierdzi prezes Zwišzku Europejskich Regionalnych Linii Lotniczych (ERA) Simon McNamara.

Co najpierw lotnisko, czy pasażerowie?

Simon McNamara przyjechał wzišć udział w spotkaniu na temat sytuacji i perspektyw europejskich linii regionalnych i portów lotniczych, zorganizowanym przez Polski Klub Lotniczy w warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Najwięcej emocji i pytań z sali dotyczyło przyszłoœci lotnisk. W Polsce jest trzynaœcie lotnisk regionalnych, z czego aż siedem nie obsługuje miliona pasażerów, co jest zdaniem ekspertów warunkiem uzyskania rentownoœci. – Niby mamy wytyczne przedstawione w Strategii Rozwoju Transportu, ale można odnieœć wrażenie, że te zostajš wyłšcznie na papierze, a w życiu, każdy sobie rzepkę skrobie – twierdzi ekspert branży transportu lotniczego Krzysztof Siemiński. – Jak grzyby po deszczu powstajš kolejne małe lotniska, które w większoœci nie majš racji bytu. Sš bez szans, aby przycišgnšć wystarczajšco dużo pasażerów, a przez to przewoŸników, i zarabiać na siebie. Latami będš więc jedynie generować koszty, które pokrywane będš z kieszeni podatników, bo wszystkie lotniska sš inwestycjami samorzšdów wojewódzkich lub miejskich.
Samorzšdowcy i zarzšdzajšcy lotniskami twierdzš, że dzieki lotnisku przycišgnš inwestorów do swoich regionów, ale ta rachuba jest fałszywa. – Inwestorzy w regionie pojawiš się tylko wtedy, kiedy dane lotnisko będzie miało rozwiniętš siatkę połšczeń – mówi Krzysztof Siemiński. – A małym i bardzo małym lotniskom bardzo trudno jest rozwinšć siatkę połšczeń, bo ich życie zależy od jednego przewoŸnika dyktujšcego lotnisku warunki. Jeœli 100 - 200 kilometrów dalej istnieje inne lotnisko, przewoŸnicy wybierajš te, które zaoferujš im większe dotacje, a niekoniecznie te, w których mogš zyskać więcej pasażerów. – Uwielbiamy linie niskokosztowe, które wyparły nawet nasz rodzimy LOT – dopowiada wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego Sebastian Goœciniarek. – Zapewniam jednak, podobnie jak to mówił w swoim wystšpieniu Simon McNamara, że regionom bardziej opłacałoby się przycišgnięcie biznesmenów, którzy szukajš oferty w dobrych warunkach i nie za wczesnych oraz za póŸnych porach odlotu i przylotu, niż finansownie Ryanaira. Dlatego ruch z małych lotnisk powinien zasilać hub-y (węzły lotnicze), z których dopiero biznesmeni lataliby w dalsze trasy.

Nisza dla linii regionalnych

Wyglšda na to, że regionalne lotniska nie będš miały wyjœcia. Zrzeszenie Europejskich Portów Lotniczych, ACI Europe, w niedawno opublikowanej analizie zajęło się głównie portami regionalnymi. W porównaniu z rokiem 2008 (przed kryzysem) ruch lotniczy z tych lotnisk wzrósł tylko o 3,4 procent, œredni ogólny wzrost lotnisk wyniósł natomiast w tym czasie 11 procent. Porty, które obsługujš mniej niż milion pasażerów sš w 75 procentach nierentowne. Linie low-costowe, podobnie jak linie sieciowe, zdaniem ACI, będš koncentrowały się na głównych trasach i dużych lotniskach. - To stwarza wielkie możliwoœci liniom regionalnym, które mogłyby wypełnić powstałš lukę – twierdzi Simon McNamara. – Problemem jest jednak to, że linie regionalne nie majš najczęœciej pieniędzy na inwestycje. Dlatego ważne jest, by umiejętnie nimi zarzšdzać. Zdaniem Zwišzku Europejskich Regionalnych Linii Lotniczych, który zrzesza między innymi pięćdziesišt linii i dziewiętnaœcie lotnisk, na tego typu połšczeniach sprawdzajš się samoloty z ponad siedemdziesięcioma miejscami, krótkie trasy do 900 kilometrów, i loty nie dłuższe niż 70 minut. Regionalne linie lotnicze nie doœć, że muszš być elastyczne, to jeszcze potrafić rozpraszać koszty na przykład poprzez rozwój franczyzy. Przykładem jest norweska linia Wideroe, która łšczy odległe miejscowoœci z Oslo. Specjalizuje się w lotach w trudnych warunkach atmosferycznych i jest bardzo popularna w Norwegii.

Pomoc finansowa nie jest zła

Przyszłoœć regionalnych linii a zatem i portów lotniczych leży zdaniem Simona McNamary we wschodniej Europie, a zatem i w Polsce. W naszym kraju tylko Eurolot pretenduje do roli regionalnej linii lotniczej, posiadajšc jedenaœcie samolotów, z których pięć współpracuje z LOT-em, a reszta obsługuje połšczenia regionalne. W krajach zachodnich natomiast, rynek jest już podzielony i trudno o coœ nowego. To w naszym regionie można jeszcze wiele zdziałać, także dlatego że według badań do 2022 roku możemy spodziewać się w Polsce wzrostu gospodarczego w wysokoœci 3,8 procent rocznie. O przyszłoœci zadecyduje także prawo lotnicze. Opublikowano nowe europejskie wytyczne o pomocy państwowej dla regionalnych portów i linii lotniczych. – Majš one dobre i złe strony – mówi Simon McNamara. – WyraŸnie okreœlajš gdzie i w jakich wypadkach może być udzielona pomoc. Niestety, zawężajš jednoczeœnie ten obszar, co kończy się mniejszš dostępnoœciš pomocy dla regionalnych portów i przewoŸników. Należy przekonać europejskich polityków, że pomoc państwowa dla transportu lotniczego nie jest złš rzeczš, jeœli będzie przyznawana sprawiedliwie.
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL