Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Maturalny protest nauczycieli fizyki

ROL
Arkusz egzaminacyjny z tego przedmiotu był tak ułożony, że jego rozwišzanie w cišgu 2,5 godz. było niemożliwe.
Takiego zdania sš eksperci, którzy w tej sprawie wysłali protest do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji. Podpisali się pod nim przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fizycznego, pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dziesištki nauczycieli fizyki ze szkół w całym kraju. Problem dotyczył arkusza matury z fizyki na poziomie rozszerzonym. Zdawała go blisko połowa z 25 tys. maturzystów, którzy wybrali ten przedmiot. „Rozwišzanie wszystkich zadań w przewidzianym czasie 150 minut było niemożliwe. Wiele zadań wymagało wykonania pracochłonnych i czasochłonnych rachunków, niemajšcych nic wspólnego z wiedzš z fizyki, jakby głównym celem matury było sprawdzenie poprawnoœci wstukiwania liczb w klawiaturę kalkulatora" – napisali autorzy protestu.
Doktor Barbara Sagnowska, która od blisko 30 lat pisze podręczniki do fizyki, przyznaje, że rozwišzanie arkusza zajęło jej o 45 min więcej, niż trwał egzamin. – To nie koniec zastrzeżeń. Pytania zostały napisane fatalnym językiem. To był niezrozumiały dla uczniów slang zawodowy – mówi „Rz" dr Sagnowska. Podobnego zdania jest Marek Golka, uznawany za najlepszego w kraju nauczyciela fizyki (wychował 270 finalistów olimpiad), z prestiżowego XIII LO w Szczecinie. – Ewidentnie nie skorelowano pracochłonnoœci tych zadań z czasem egzaminu. Zastanawiam się, czy w zakładanym czasie rozwišzaliby te zadania nawet najlepiej radzšcy sobie z fizykš uczniowie – mówi „Rz" Golka. Na tym zastrzeżenia ekspertów się nie kończš. „Według standardów wymagań zawartych w podstawie programowej, w arkuszach maturalnych powinny znaleŸć się zadania wymagajšce uzasadnienia stwierdzeń, wyjaœniania procesów i zjawisk, argumentowania. Nasuwa się pytanie, czy twórcy arkusza maturalnego w ogóle zapoznali się z tymi standardami" – piszš autorzy protestu. – Przedstawiciele MEN zapewniajš, że szkoła ma uczyć kreatywnego myœlenia, a efekt jest taki, że uczniowie zderzajš się ze żmudnym, nieciekawym i zniechęcajšcych ich egzaminem. Z roku na rok liczba uczniów zainteresowanych tym przedmiotem maleje – mówi dr Zofia Gołšb-Meyer z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Mam bardzo poważne wštpliwoœci, czy te zadania układali profesjonaliœci, problemy dotyczšce arkusza maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym pojawiajš się od lat – dodaje. Anna Gockiewicz, nauczycielka fizyki z VI LO w Radomiu, uznawanego za jednš z najlepiej uczšcych fizyki szkół w kraju, przyznaje, że żaden z uczniów, z którym rozmawiała po egzaminie, nie był zadowolony ze swojego wyniku. – Skarżyli się, że zabrakło im czasu nie tylko na rozwišzanie wszystkich zadań, ale też na sprawdzenie tych rozwišzanych – mówi. W jej ocenie w stosunku do pracochłonnoœci zadań egzamin powinien trwać nie dwie i pół godziny, ale cztery. Co to oznacza dla uczniów? – Otrzymajš o wiele niższy wynik od tego, który zakładali, a to może im przeszkodzić w rywalizacji o indeks – tłumaczy Gockiewicz i dodaje, że może być to szczególnie dotkliwe dla uczniów, którzy myœlš o studiach za granicš. „My, nieliczna już grupa nauczycieli, którzy poœwięcajš często swój prywatny czas, by przygotować uczniów do rozszerzonej matury z fizyki, mamy po tegorocznym egzaminie poczucie bezsensownoœci wysiłków" – napisali nauczyciele. CKE nie ma sobie nic do zarzucenia. Przekonuje, że wszystkie zadania zostały pozytywnie ocenione przez recenzentów, zarówno pod względem zgodnoœci z podstawš programowš, jak i czasu na rozwišzanie arkusza. Mariola Konopka, wiceszefowa CKE, zapewnia, że „proporcja punktów przyznawanych za umiejętnoœci algebraiczne wynosi w każdym arkuszu ok. 60–65 proc. i w tym roku nie odbiega w sposób istotny od lat poprzednich". Dr Marcin Smolik, szef CKE, poinformował nas, że tegoroczny œredni wynik matury z fizyki na poziomie rozszerzonym jest jednym z najlepszych w cišgu ostatnich kilku lat. Wyniki matur poznamy dziœ.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL