Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo

Prawa człowieka: prezes NIK o przestrzeganiu praw i swobód obywatelskich

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes NIK
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
O ochronie praw oraz wolnoœci człowieka i obywatela rozmawiali na specjalnej konferencji zorganizowanej w Senacie przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy i praktycy.
Wspólnie zastanawiano się, czy obecna ochrona jest wystarczajšca oraz w jakim stopniu jej założenia majš odzwierciedlenie w praktyce ustrojowej. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski mówił o roli Izby w przestrzeganiu praw i swobód obywatelskich. Dziœ w Senacie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poœwięcona gwarancjom ochrony konstytucyjnych praw i wolnoœci jednostki. Spotkanie zorganizował Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego. Wspólnie zastanawiano się nad skutecznoœciš ochrony praw i swobód Polaków. Przedstawione referaty dotyczyły nie tylko teorii ale również praktyki w tej dziedzinie. Zebrani mogli m.in. dowiedzieć się jak wyglšda ta ochrona w praktyce sšdów administracyjnych, sšdownictwa powszechnego oraz Sšdu Najwyższego. Wysłuchano także wykładu o zadaniach Ministerstwa Sprawiedliwoœci w tym zakresie oraz o gwarancjach ochrony praw podstawowych w Polsce z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
O roli Najwyższej Izby Kontroli w ochronie praw i swobód mówił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Ta  problematyka znajduje się w kręgu szczególnego zainteresowania NIK. W ostatnich latach Izba kontrolowała m.in. przestrzeganie praw mniejszoœci narodowych i etnicznych, osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pacjentów. NIK badała też pozyskiwanie i przetwarzanie danych telekomunikacyjnych oraz funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego w Polsce. - Jako instytucja zaufania publicznego staramy się reagować na każde niepokojšce zjawisko zgłaszane nam przez obywateli. Izbie, jako naczelnemu organowi kontroli państwowej, jest przypisana szczególna rola - rola strażnika nie tylko publicznych pieniędzy, ale również przestrzegania prawa - podkreœlił Prezes NIK.
ródło: Najwyższa Izba Kontroli

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL