Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokaci i radcy prawni razem, choć osobno

rp.pl
Przedstawiciele korporacji przekonujš, że mogš skutecznie działać we wspólnych sprawach, i to bez koniecznoœci łšczenia samorzšdów.
Zmniejszenie biurokracji, obniżenie składek, wzmocnienie głosu prawniczego samorzšdu – takie argumenty za połšczeniem korporacji adwokackiej i radcowskiej podnosili studenci podczas debaty, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiciele obu samorzšdów, którzy brali udział w debacie, sš jednak sceptyczni co do takiego połšczenia. - Powinniœmy działać razem, ale osobno. Tak, żeby szanować własnš tradycję i odrębnoœć, a w ważnych sprawach działać wspólnie – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Nie ma atmosfery

Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oceniał, że kiedyœ do takiego połšczenia może dojœć. Podkreœlał jednak, że dziœ nie ma odpowiedniego klimatu, co ilustrujš uchwały organów obu samorzšdów. Kilka lat temu do połšczenia zawodów chciało doprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Spotkało się to jednak z oporem. Mecenas Dębowski podkreœlał, że większoœć członków jego samorzšdu była przeciwna połšczeniu w ogóle, a zwłaszcza połšczeniu siłowemu.
Prezes Bereza z kolei przypominał, że wówczas problemem dla œrodowiska adwokackiego było to, że radcy mogš być zatrudnieni na etacie. Radcy nie wyobrażali sobie rezygnacji z tej możliwoœci.

Biurokracja a składki

Dziœ, po kilku latach od tych pomysłów, temat wraca. Paweł Skuczyński z fundacji Instytut Etyki Prawniczej (Instytut wraz ze Studenckim Stowarzyszeniem Etyki Prawniczej był organizatorem akcji) przypominał, że właœnie znika ostatnia różnica między samorzšdami. Za rok i adwokaci, i radcy będš mogli występować w roli obrońców w sprawach karnych. – Sšdzę więc, że pytanie o rację istnienia obu samorzšdów wróci – mówił podczas dyskusji. Podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim pytali o to studenci i doktoranci. Zastanawiali się m.in., czy dzięki połšczeniu samorzšdów nie udałoby się obniżyć składki (dziœ u radców prawnych to 100 zł miesięcznie, u adwokatów sš to różne kwoty w różnych izbach, czasem nawet ok. 260 zł). Pytali też, czy nie zmniejszyłoby to biurokracji i nie wzmocniło œrodowiska w rozmowach m.in. z resortem sprawiedliwoœci. Także dr Skuczyński podkreœlał, że istnienie dwóch samorzšdów może osłabiać głos œrodowiska i jego wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoœci. Mecenas Dębowski wyjaœniał, że już dziœ adwokaci i radcy współdziałajš w różnych sprawach, np. podwyższenia stawek za czynnoœci adwokacko-radcowskie. – Od dawna w większoœci kwestii mówimy jednym głosem, m.in. podczas konsultacji społecznych projektów ustaw – mówił mec. Bereza. Wiceprezes samorzšdu radcowskiego uważa, że głos dwóch samorzšdów osobno może być nawet silniejszy. Mec. Dębowski podkreœlał, że wraz ze zwiększaniem się liczby adwokatów i radców potrzebna jest większa obsługa administracyjna. Jego zdaniem wcale nie jest oczywiste, że po połšczeniu byłoby taniej, aparat musiałby być proporcjonalny do liczby prawników. Podkreœlał też, że dzięki temu, iż sš dwa samorzšdy, aplikanci majš możliwoœć wyboru aplikacji. Obie charakteryzujš się nieco odmiennym modelem szkolenia. – Czemu mieliby być tego pozbawieni? – pytał mec. Dębowski. Opinia dla „Rz" Jerzy Kozdroń?, wiceminister sprawiedliwoœci Chciałbym, żeby te samorzšdy – adwokacki i radcowski – się połšczyły. W przyszłoœci zapewne do tego dojdzie. Już w tej chwili majš niemal identyczne uprawnienia, nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która wejdzie w życie za rok, da też radcom prawnym prawo do występowania w roli obrońców w sprawach karnych. Wkrótce dojdzie do takiej sytuacji, że nie będš się już różnić. ?Nie będziemy jednak zmuszać do niczego samorzšdów. Kiedyœ ministerstwo chciało doprowadzić do takiego połšczenia. ?Spotkało się to ze zdecydowanym oporem samorzšdów. W tej chwili nie ma planów, by próbować łšczyć samorzšdy na siłę. Inicjatywa musi wyjœć od nich samych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL