Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Akcja: Odbudujmy Armię Krajowš

Ćwiczenia
Obrona Narodowa
3 maja członkowie ruchu Obrona Narodowa.pl – byli i obecni żołnierze, policjanci, cywile – rozpocznš kampanię promujšcš ideę obrony terytorialnej.
– Uruchomimy stronę internetowš odbudujmyak.pl, będziemy rozdawali ulotki, a także kalendarze – mówi Grzegorz Matyasik, szef portalu Obrona Narodowa.pl. Jednoczeœnie sympatycy ruchu będš zbierali podpisy pod petycjš do prezydenta z apelem o odbudowanie obrony terytorialnej. Myœlš też o przygotowaniu projektu ustawy. Pomysłodawcy akcji powołujš się na list Œwiatowego Zwišzku Żołnierzy AK z 2000 r. przesłany do ówczesnego ministra obrony Bronisława Komorowskiego. Członkowie zwišzku pisali: „Wyrażamy przekonanie, że wielkie doœwiadczenie organizacyjne, bojowe i wychowawcze Armii Krajowej oraz wielki jej prestiż wœród naszego społeczeństwa mogš i powinny być przeniesione i wykorzystane w tworzeniu systemu obrony terytorialnej".
Zdaniem inicjatorów akcji w każdym powiecie mogłyby powstać ochotnicze oddziały wojskowe, które w razie klęski żywiołowej czy wojny wspierałyby armię zawodowš. Pomysłodawcy wzorujš się na rozwišzaniach zagranicznych, np. na amerykańskiej Gwardii Narodowej  czy szwedzkiej Hemvarner. Zdaniem ekspertów Polska ma ogromny potencjał, aby zbudować siły ochotnicze. Prof. Józef Marczak z Akademii Obrony Narodowej szacuje, że w organizacjach paramilitarnych działa 600–800 tys. osób. Sam ruch Obrona Narodowa.pl ma ok. 40 tys. sympatyków. Organizuje szkolenia dla ochotników, którzy zdobywajš umiejętnoœci potrzebne do prowadzenia walki zbrojnej (instruktorami sš m.in. byli komandosi). W poprzednim roku wzięło w nich udział ok. 800 osób. Obecnie 100-tysięcznš armię zawodowš w czasie pokoju wspierajš Narodowe Siły Rezerwowe. Liczš one tylko ok. 10 tys. osób, choć powinno być ich dwa razy więcej. NSR nie spełniajš pokładanych w nich nadziei, dlatego od momentu powstania cišgle zmieniajš się przepisy, które regulujš ich funkcjonowanie (ostatnio Sejm poprawiał je w ubiegłym tygodniu). Premier Donald Tusk nie wyklucza jakiejœ formy wykorzystania ochotników. – Mamy Narodowe Siły Rezerwy i oczywiœcie warto także porozmawiać o większym wykorzystaniu gotowoœci tych, którzy ochotniczo chcieliby wspierać polskš armię – mówił w czasie wczorajszego spotkania z żołnierzami w bazie lotniczej w Łasku. Zastrzegł, że  nie planuje przywrócenia poboru do armii.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL