Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Czy płacić kierowcy za nocleg w kabinie

Fotorzepa, Danuta Matloch DM Danuta Matloch
Sšd Najwyższy rozstrzygnie wštpliwoœci ?w przepisach, które kosztujš przewoŸników tysišce złotych.
Orzeczenie będzie miało ogromne znaczenie ekonomiczne dla tysięcy polskich przewoŸników. Do sšdów pracy trafia coraz więcej pozwów od kierowców o wypłatę wysokich ryczałtów za koniecznoœć spania w kabinie pojazdu. W takich roszczeniach wyspecjalizowały się zresztš tzw. kancelarie parkingowe, które namawiajš kierowców do składania pozwów.

Ważne rozstrzygnięcie

W jednej z takich spraw roszczenia kierowcy domagajšcego się wypłaty prawie 50 tys. zł ryczałtu dotarły aż do Sšdu Najwyższego. Choć sšdy powszechne jednogłoœnie uznały wczeœniej, że kierowcy należš się te pienišdze, w wyniku skargi kasacyjnej firmy przewozowej sędziowie SN nabrali wštpliwoœci. Okazało się, że w orzecznictwie SN sš poważne rozbieżnoœci w tym zakresie. Sędziowie zdecydowali się więc skierować pytanie prawne w tej sprawie do rozstrzygnięcia przez poszerzony skład siedmiu sędziów. Zdecyduje on, czy stworzenie kierowcy możliwoœci spania w nocy w kabinie samochodu podczas odbywania podróży służbowych w transporcie międzynarodowym stanowi zapewnienie mu bezpłatnego noclegu przez pracodawcę. Od tego zależy, czy kierowcy przysługuje zwrot kosztów noclegów w hotelu, a w razie braku rachunku za taki nocleg – specjalny ryczałt.
Podstawę jego wypłaty dawał § 9 rozporzšdzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania należnoœci przysługujšcych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzšdowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Od 1 marca 2013 r. zasady przyznawania ryczałtu za nocleg reguluje § 8 rozporzšdzenia z 29 stycznia 2013 r. Zmienia on zasady liczenia ryczałtu, nie pozbawia jednak kierowców prawa do niego. Cišgle więc składajš oni pozwy o wypłatę tego dodatkowego œwiadczenia. Maciej Wroński, ekspert ds. prawa transportowego, twierdzi, że problem ten nie występuje w innych krajach UE.

Istotne okolicznoœci

–  Moim zdaniem prawo kierowcy do ryczałtu powinno zależeć od okolicznoœci. Jeœli pracodawca udostępnił mu pojazd starej generacji, np. bez ogrzewania postojowego, to trudno mówić o należytym wypoczynku w nocy, gdy za oknem jest niska temperatura. Wtedy taki ryczałt powinien być wypłacony. Inaczej jest w wypadku nowoczesnych pojazdów ciężarowych, majšcych wiele udogodnień, które powodujš, że nocleg w kabinie jest bardzo komfortowy –mówi Wroński. – Przepisy sš zbyt ogólne. Potrzebna jest interwencja ustawodawcy, by z przepisów jasno wynikało, jakie sš warunki bezpłatnego noclegu kierowców w myœl przepisów o podróżach służbowych –twierdzi Magdalena Rycak z Uczelni Łazarskiego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL