Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Z doktora adwokat

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Studia doktoranckie zamiast aplikacji – to furtka do zawodów prawniczych, która może być nadużywana.
Czy można zostać radcš lub adwokatem bez aplikacji? Tak. Prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych umożliwiajš przystšpienie do egzaminu zawodowego po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych. Wiele młodych osób korzysta z tej możliwoœci, o ile posiada wymaganš praktykę w kancelarii czy urzędzie. Wybierajš płatne studia doktoranckie zamiast aplikacji. Problem w tym, że te pierwsze uczš tylko teorii i powinny być furtkš, ale do kariery naukowej.

To się opłaca

O tym, że taka praktyka staje się coraz popularniejsza, przekonujš się rekruterzy. Zuzanna Zakrzewska, dyrektor w EY Law, opowiada, że kilka razy miała okazję rozmawiać z kandydatami, którzy chcš uzyskać uprawnienia poprzez studia doktoranckie zamiast aplikację. Dlaczego? Doktorat pozwala zaoszczędzić czas i pienišdze. Na niektórych uczelniach czesne wynosi 4 tys. zł rocznie. Rok aplikacji adwokackiej kosztuje ok. 6 tys. zł, a radcowskiej ok. 5,4 tys. zł. To koszt szkolenia i comiesięczne składki członkowskie. A opłata za przystšpienie do egzaminu na aplikację to 1280 zł. Czteroletnie studia doktoranckie to wydatek rzędu 16 tys. zł, a trzyletnia aplikacja adwokacka wraz z opłatš egzaminacyjnš to ok. 19 tys. zł. Aplikacja pochłania też czas. Na radcowskiej dwa dni w tygodniu. Jeden dzień to zajęcia teoretyczne, drugi –praktyka prawnicza. Tymczasem doktoranci niestacjonarni spotykajš się podczas sobotnich zjazdów, np. na Uniwersytecie Warszawskim osiem razy w semestrze. Rafał Dębowski, adwokat i sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej zauważa jednak, że uzyskanie doktoratu nie daje tyle, co aplikacja. – To podczas zajęć praktycznych pod okiem patrona, aplikant nabiera doœwiadczenia, nawišzuje kontakty, buduje swojš markę – tłumaczy Dębowski. Również według aplikanta Marcina Chałupki aplikacja daje lepszy kontakt z funkcjonowaniem branży niż doktorat. – Dla osób, które chcš zdobyć praktykę i którym nie wystarczy uzyskanie uprawnień, to lepsze rozwišzanie – twierdzi. Niższe koszty to jednak niejedyna przewaga doktoratu nad aplikacjš. Żeby się na niš dostać, trzeba zdać egzamin, a na studia doktoranckie – nie. Limity przyjęć na płatne studia doktoranckie także nie stanowiš przeszkody. Podczas rekrutacji na rok 2013/2014 liczba miejsc – 100 – przewyższyła liczbę chętnych zarówno na UJ, jak i na UW.

Lepszy mecenas z dr

Paulina, studentka niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UW, uważa, że absolwenci decydujš się na takie rozwišzanie, bo zajęcia sš ciekawsze niż na aplikacji. – Szkolenie zawodowe w Warszawie jest atrakcyjne dla ludzi, którzy przyjeżdżajš do stolicy z innych miast i po raz pierwszy stykajš się ze „sławami palestry". Dla studentów uczelni warszawskich to żadna nowoœć. Co więcej, na aplikacji powtarza się materiał ze studiów – argumentuje Paulina.

I jest jeszcze jedna zaleta: prestiż.

– „Dr" jest nadal mniej powszechne przed nazwiskiem niż „mecenas" – uważa Paulina. Rafał Dębowski przyznaje, że adwokat z doktoratem jest bardziej postrzegany jako specjalista. Jego zdaniem jednak doktoraty nie dlatego cieszš się popularnoœciš, że pozwalajš ominšć œcieżkę aplikacyjnš. – Raczej sš jej uzupełnieniem – podkreœla. Z kolei prof. Krystyna Chojnicka, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ, uważa, że płatne studia doktoranckie wcale nie sš zdominowane przez osoby, które chcš ominšć aplikację. – Wielu chętnych to praktycy prawa i osoby zainteresowane dalszym rozwojem naukowym – przekonuje profesor. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci wynika jednak, że pozaaplikacyjna œcieżka dojœcia do zawodu nie zawsze jest skuteczna.

Niska skutecznoœć

Do zeszłorocznego egzaminu adwokackiego przystšpiły cztery osoby ze stopniem doktora, a zdała tylko jedna. Podobnie było na egzaminie radcowskim. Przystšpiło do niego oœmiu doktorów, zdał jeden.

Kandydat na adwokata płaci 6 tys. zł rocznie

Ile kosztujš studia trzeciego stopnia? Opłata za rok niestacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku prawo w roku akademickim 2013/2014:
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL