PGP i InPost: konieczne jest uporządkowanie przepisów

aktualizacja: 24.03.2014, 15:40
Pracownicy dostarczają przesyłki mieszkańcom miasta w ramach umów zlec...
Pracownicy dostarczają przesyłki mieszkańcom miasta w ramach umów zlecenia za 3 zł brutto
Foto: www.sxc.hu

21 marca 2014 roku odbyło się spotkanie Naczelnej Rady Adwokackiej z Polską Grupą Pocztową i InPostem.

Przedmiotem zebrania było omówienie aktualnej sytuacji związanej z doręczeniami korespondencji z sądów i prokuratur oraz realizacji postulatów Naczelnej Rady Adwokackiej z tym związanych wraz z propozycjami przedstawionymi przez PGP i InPost.
Przedmiotem zebrania było omówienie aktualnej sytuacji związanej z doręczeniami korespondencji z sądów i prokuratur oraz realizacji postulatów Naczelnej Rady Adwokackiej z tym związanych wraz z propozycjami przedstawionymi przez PGP i InPost.
Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w spotkaniu uczestniczyli: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Joanna Jasiewicz. Stronę PGP i InPost reprezentowali: Witold Szczurek członek zarządu Polskiej Grupy Pocztowej oraz Sebastian Anioł dyrektor zarządzający InPost sp. z o.o.
Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w spotkaniu uczestniczyli: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Joanna Jasiewicz. Stronę PGP i InPost reprezentowali: Witold Szczurek członek zarządu Polskiej Grupy Pocztowej oraz Sebastian Anioł dyrektor zarządzający InPost sp. z o.o.
W toku spotkania poruszono m.in. kwestie częstotliwości i organizacji doręczeń, doręczania i awizowania przesyłek, warunków przechowywania korespondencji w punktach awizacji oraz stałość punktów awizacji, zasad udzielania pełnomocnictw pocztowych, lokalizowania awizowanych przesyłek.
W toku spotkania poruszono m.in. kwestie częstotliwości i organizacji doręczeń, doręczania i awizowania przesyłek, warunków przechowywania korespondencji w punktach awizacji oraz stałość punktów awizacji, zasad udzielania pełnomocnictw pocztowych, lokalizowania awizowanych przesyłek.

System doręczeń

Przedstawiciele InPost oraz PGP poinformowali o tym, iż została zmieniona metodyka systemu doręczeń. Nowy operator  podkreślił, że jego celem jest zwiększenie częstotliwości doręczeń, tak aby docelowo w każdej kancelarii następowały one codziennie, z możliwością indywidualnych uzgodnień z doręczycielem dogodnych dla kancelarii godzin doręczania przesyłek.

System doręczeń

Przedstawiciele InPost oraz PGP poinformowali o tym, iż została zmieniona metodyka systemu doręczeń. Nowy operator  podkreślił, że jego celem jest zwiększenie częstotliwości doręczeń, tak aby docelowo w każdej kancelarii następowały one codziennie, z możliwością indywidualnych uzgodnień z doręczycielem dogodnych dla kancelarii godzin doręczania przesyłek.

Szkolenie personelu

Nowy doręczyciel zaznaczał, iż zwraca szczególną uwagę na szkolenie personelu w zakresie prawidłowej awizacji przesyłek sądowych oraz doręczania i wydawania korespondencji osobom do tego upoważnionym. Przedstawiciele NRA zgłosili postulat wprowadzenia rozwiązań wymuszających na doręczycielach prawidłowe awizowanie przesyłek. - Absolutnie konieczne jest wyeliminowanie przypadków, gdy do nadawcy wraca korespondencja jako niepodjęta w terminie, mimo że kancelaria nie otrzymała awiza – zwracali uwagę adwokaci.

Szkolenie personelu

Nowy doręczyciel zaznaczał, iż zwraca szczególną uwagę na szkolenie personelu w zakresie prawidłowej awizacji przesyłek sądowych oraz doręczania i wydawania korespondencji osobom do tego upoważnionym. Przedstawiciele NRA zgłosili postulat wprowadzenia rozwiązań wymuszających na doręczycielach prawidłowe awizowanie przesyłek. - Absolutnie konieczne jest wyeliminowanie przypadków, gdy do nadawcy wraca korespondencja jako niepodjęta w terminie, mimo że kancelaria nie otrzymała awiza – zwracali uwagę adwokaci.
Palestra wskazała rozwiązanie nowemu operatorowi pocztowemu, które polegałoby na nałożeniu na doręczycieli obowiązku skanowania (fotografowania) wypełnionych potwierdzeń awizowania przed ich pozostawieniem w skrzynce pocztowej odbiorcy. Zgodnie z przedstawioną propozycją brak w systemie informatycznym skanu (zdjęcia) awiza potwierdzałby nieprawidłowość awizowania przesyłki przez doręczyciela.
Palestra wskazała rozwiązanie nowemu operatorowi pocztowemu, które polegałoby na nałożeniu na doręczycieli obowiązku skanowania (fotografowania) wypełnionych potwierdzeń awizowania przed ich pozostawieniem w skrzynce pocztowej odbiorcy. Zgodnie z przedstawioną propozycją brak w systemie informatycznym skanu (zdjęcia) awiza potwierdzałby nieprawidłowość awizowania przesyłki przez doręczyciela.
- Gdyby udało się wdrożyć taki system, to obywatele i ich pełnomocnicy chronieni byliby przed skutkami doręczenia zastępczego, wywołanego brakiem awizowania przesyłki – podkreślali adwokaci.
- Gdyby udało się wdrożyć taki system, to obywatele i ich pełnomocnicy chronieni byliby przed skutkami doręczenia zastępczego, wywołanego brakiem awizowania przesyłki – podkreślali adwokaci.

Punkty awizacji

InPost i PGP poinformowali adwokaturę o tym, że wdrażają nie tylko system zapewniający działanie stałych, bezpiecznych i dogodnych punktów awizacji dla kancelarii, które odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom, ale także system zabezpieczeń technicznych awizowanej korespondencji przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub jej zagubieniem instalowanej w każdym punkcie odbioru poczty.

Punkty awizacji

InPost i PGP poinformowali adwokaturę o tym, że wdrażają nie tylko system zapewniający działanie stałych, bezpiecznych i dogodnych punktów awizacji dla kancelarii, które odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom, ale także system zabezpieczeń technicznych awizowanej korespondencji przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub jej zagubieniem instalowanej w każdym punkcie odbioru poczty.

Pełnomocnictwa pocztowe

Operator pocztowy podkreślił, że pracuje nad eliminacją praktycznych problemów związanych z udzielaniem pełnomocnictw pocztowych. Przede wszystkim celem działania okazało wprowadzenie możliwości dopełnienia formalności związanych z udzieleniem pełnomocnictwa w każdym, dowolnie wybranym przez adwokata, punkcie pocztowym.

Pełnomocnictwa pocztowe

Operator pocztowy podkreślił, że pracuje nad eliminacją praktycznych problemów związanych z udzielaniem pełnomocnictw pocztowych. Przede wszystkim celem działania okazało wprowadzenie możliwości dopełnienia formalności związanych z udzieleniem pełnomocnictwa w każdym, dowolnie wybranym przez adwokata, punkcie pocztowym.

System lokalizowania przesyłek awizowanych

Nowy operator pocztowy zwrócił uwagę, że możliwość sprawnego działania systemu informatycznego pozwalającego m.in. na lokalizowanie awizowanych przesyłek pocztowych, wiąże się z koniecznością jego pełnego zintegrowania z systemami działającymi w sądach i prokuraturach. Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej zadeklarowali gotowość przystąpienia do testowania tego systemu.

System lokalizowania przesyłek awizowanych

Nowy operator pocztowy zwrócił uwagę, że możliwość sprawnego działania systemu informatycznego pozwalającego m.in. na lokalizowanie awizowanych przesyłek pocztowych, wiąże się z koniecznością jego pełnego zintegrowania z systemami działającymi w sądach i prokuraturach. Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej zadeklarowali gotowość przystąpienia do testowania tego systemu.

Smart Lex

Poza powyższymi zagadnieniami, przedmiotem żywej dyskusji była kwestia oferty Smart Lex, czyli organizacji punktów pocztowych w kancelariach. Przedstawiciele NRA zaprezentowali szereg szczegółowych pytań co do praktycznych zasad funkcjonowania tego systemu, które będą przedmiotem dalszych wewnętrznych analiz PGP i InPostu.  - Przed ostateczną oceną tej propozycji konieczne jest bowiem rozstrzygnięcie szeregu praktycznych wątpliwości, przesądzających o możliwości wdrożenia i skutkach jego działania – wskazali adwokaci. Zdaniem przedstawicieli NRA, nie przesądzając finalnych ocen, nie można dopuścić do tego, by powstała chociażby najmniejsza wątpliwość co do terminu, czy skuteczności doręczeń w takim systemie.

Smart Lex

Poza powyższymi zagadnieniami, przedmiotem żywej dyskusji była kwestia oferty Smart Lex, czyli organizacji punktów pocztowych w kancelariach. Przedstawiciele NRA zaprezentowali szereg szczegółowych pytań co do praktycznych zasad funkcjonowania tego systemu, które będą przedmiotem dalszych wewnętrznych analiz PGP i InPostu.  - Przed ostateczną oceną tej propozycji konieczne jest bowiem rozstrzygnięcie szeregu praktycznych wątpliwości, przesądzających o możliwości wdrożenia i skutkach jego działania – wskazali adwokaci. Zdaniem przedstawicieli NRA, nie przesądzając finalnych ocen, nie można dopuścić do tego, by powstała chociażby najmniejsza wątpliwość co do terminu, czy skuteczności doręczeń w takim systemie.
Uczestnicy spotkania rozmawiali również o praktycznych problemach w korespondowaniu z sądami i urzędami na gruncie różnych regulacji proceduralnych, i to nie tylko w zakresie doręczania korespondencji do kancelarii, ale również nadawania przesyłek pocztowych przez adwokatów.
Uczestnicy spotkania rozmawiali również o praktycznych problemach w korespondowaniu z sądami i urzędami na gruncie różnych regulacji proceduralnych, i to nie tylko w zakresie doręczania korespondencji do kancelarii, ale również nadawania przesyłek pocztowych przez adwokatów.
Przedstawiciele PGP i InPostu przychylili się do stanowiska, że wydaje się konieczne uporządkowanie systemu przepisów i doprowadzenie do znaczącej deregulacji obowiązków pełnomocników procesowych w zakresie prowadzenia korespondencji pocztowej.
Przedstawiciele PGP i InPostu przychylili się do stanowiska, że wydaje się konieczne uporządkowanie systemu przepisów i doprowadzenie do znaczącej deregulacji obowiązków pełnomocników procesowych w zakresie prowadzenia korespondencji pocztowej.

POLECAMY

KOMENTARZE