Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Nauka przez internet zagrożona

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
?Sš pomysły, by e-learning na prawo jazdy kat. B ograniczyć do kandydatów niepełnosprawnych.
Metoda zdalnego kształcenia przyszłych kierowców, zwana e-learningowš, została wprowadzona ustawš o kierujšcych pojazdami. Obowišzuje zaledwie rok, a już słychać, że trzeba jš ograniczyć do szkolenia kandydatów niepełnosprawnych. Coraz więcej osób jest zainteresowanych e-learningiem, a to się nie podoba. Nie wszystkie szkoły nauki jazdy stać na takš formę szkolenia. Co majš zrobić jednak te, które zainwestowały w sprzęt i oprogramowanie? To właœnie w ich obronie instruktorzy, egzaminatorzy i oœrodki szkolenia piszš list otwarty do posłów i ministrów. – E-learning nie stanowi zagrożenia dla tradycyjnych metod kształcenia. Uzupełnia je – twierdzš zwolennicy nauki przez internet. Na dowód przytaczajš dane: w 2013 r. na przeszkolonych w sumie ok. 300 tys. kandydatów jedynie ok. 10 tys. uczyło się przez internet. Metoda kształcenia na odległoœć jest powszechnie stosowana na œwiecie w szkoleniu teoretycznym, m.in. kierowców. Na przykład w USA można zmniejszyć sobie iloœć punktów karnych za poœrednictwem internetu.
W Sejmie trwajš prace zmierzajšce do nowelizacji ustawy o kierujšcych pojazdami. Ich głównym celem ma być uporzšdkowanie sposobu przeprowadzania egzaminu teoretycznego. Ku zdziwieniu dostawców rozwišzań e-learningowych, oœrodków szkolenia zaangażowanych w jego wdrożenie oraz kandydatów na kierowców, procedowane sš też przepisy majšce na celu demontaż nowoczesnego systemu. „Zaakceptowana przez rzšd i Komisję Nadzwyczajnš poprawka zmierzajšca do ograniczenia możliwoœci prowadzenia kształcenia zdalnego wyłšcznie do osób niepełnosprawnych de facto doprowadzi do eliminacji tej metody szkolenia. Żadnemu z dostawców nie będzie się opłacało tworzyć, utrzymywać ani aktualizować usługi, z której skorzysta wyłšcznie garstka spełniajšcych nowe kryteria osób. Jedynie powszechna usługa jest na tyle opłacalna, aby mogły z niej skorzystać również osoby niepełnosprawne" – wynika z listu otwartego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL