Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pierwszy raz sšd podważył własny wyrok

www.sxc.hu
NSA uwzględnił skargę o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia. To precedens.
Do tej pory nikomu ze skarżšcych nie udało się skutecznie podważyć prawomocnego orzeczenia w trybie skargi o stwierdzenie jego niezgodnoœci z prawem. Mimo że od czasu wprowadzenia tej szczególnej procedury, tj. od 10 kwietnia 2010 r., co roku do sšdu trafia kilkadziesišt takich skarg. W 2012 r. – 51, w 2011 r. – 72, a w 2010 r. – 67. Ta sztuka udała się dopiero prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dotyczšcej płatnoœci z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnoœrodowiskowych (sygn. akt II GNP 2/13).

Niska skutecznoœć

Z czego wynika tak mała skutecznoœć skarg?
– Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia ma charakter wyjštkowy – wyjaœnia Jan Czerwiński, tax manager z kancelarii DZP Domański, Zakrzewski, Palinka. – Przede wszystkim przysługuje od orzeczeń prawomocnych, których zmiana lub uchy...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL