Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Amway rośnie w siłę

O ponad cztery procent, do 11,8 mld dolarów wzrosły ubiegłoroczne przychody globalnego potentata sprzedaży bezpoœredniej, amerykańskiego Amway. W Polsce wzrost był jeszcze większy, bo ok. 6 procentowy.
- Od kilku lat firma z roku na rok roœnie i ma dobre wyniki - podkreœla Anna Wieraszko, menedżer komunikacji korporacyjnej w Amway Polska. Według jej danych, spółka, która 2012 rok zakończyła z ponad 131 mln zł przychodów ze sprzedaży, w miniony roku zwiększyła je o ok. 6 proc. Podobnie jak w skali całego œwiata, także u nas podstawę obrotów firmy  stanowiš   suplementy diety Nutralite (41 proc.), kosmetyki – głównie pod markš Artistry - (29proc.) oraz œrodki czystoœci - Amway Home (19 proc.). Na œwiecie produkty Amwaya sprzedaje 3 mln osób (firma okreœla ich jako przedsiębiorców), zaœ w Polsce - 80 tys. osób. Jak zaznacza Anna Wieraszko, zwiększeniu sprzedaży kosmetyków sprzyjały wprowadzone w połowie 2013 nowe linie innowacyjnych technologicznie produktów. (Na rynku kosmetyków to dziœ jeden z głównych czynników konkurencyjnoœci firm). W ostatnich latach Amway, podobnie jak też inne duże firmy sprzedaży bezpoœredniej, w coraz większym stopniu wykorzystuje w biznesie nowe technologie. Jak ocenia Anna Wieraszko, w Polsce już 80 proc. zamówień klienci składajš przez Internet. Nie obniża to obrotów przedsiębiorców współpracujšcych z firmš- klienci wchodzš bowiem na firmowš platformę poprzez ich konta.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL