Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Czy maszyny będš odczytywać emocje

Radoœć, zaskoczenie i gniew – na podstawie obserwacji mimiki komputer buduje obraz stanu emocjonalnego człowieka
Emotient
Aplikacja w smartfonie rozpozna, kiedy stajesz się zniecierpliwiony. A telewizor zmieni kanał, gdy kamera zauważy, że się nudzisz - piszePiotr Koœcielniak.
Fantastyka? Nic podobnego. Te funkcje można zrealizować już dziœ. Wystarczy zainstalować gotowe już aplikacje w telefonie albo uruchomić oprogramowanie w komputerze. Z bardziej wyrafinowanych wersji korzystajš od pewnego czasu centra telefonicznej obsługi klienta oraz największe korporacje. Odczytywanie mowy ciała to coœ, z czym dotšd maszyny nie radziły sobie najlepiej. Nawet najbardziej zaawansowane systemy rozpoznawania mowy odczytujš po prostu mowę. I nic więcej. Zmiana intonacji nie sprawi, że program przypisze naszym słowom inne znaczenie. Ludzie to potrafiš, maszyny dopiero się tego uczš. Wykorzystujš mikrofony i kamery, żeby wiedzieć o nas jeszcze więcej.

IdŸ do domu.? Jesteœ zmęczony

Jak to działa, może przekonać się już dziœ każdy posiadacz iPhone'a. Darmowa aplikacja Moodies okreœli, jaki nastrój ma użytkownik – czy jest zadowolony, szczęœliwy, czy może przestraszony i spięty. Wystarczy, że przez 20 sekund posłucha jego głosu.
To popularna wersja systemu firmy Beyond Verbal opracowanego specjalne dla call centers. W uproszczeniu – program podsłuchuje, nie co, ale jak mówi klient dzwonišcy do biura obsługi. Jeżeli wykryje złoœć i agresję, operator, który stara się rozwišzać problem, zostanie ostrzeżony i przekieruje rozmówcę np. do pomocy technicznej. Dobry nastrój i zadowolenie pozwolš przekazać telefon na przykład do działu sprzedaży. W końcu zadowolonemu klientowi łatwiej sprzedać kolejnš rzecz. O efektywnoœci działania Moodies przekonał się – zupełnie niechcšcy – Dan Emodi, szef marketingu firmy, podczas styczniowych targów CES 2014 w Las Vegas. Musiał prowadzić na stoisku Beyond Verbal kilka prezentacji dziennie – oczywiœcie „po amerykańsku", z entuzjazmem. Podczas kolejnej prezentacji aplikacja wyœwietliła „diagnozę". „Jesteœ zmęczony i samotny" – orzekł smartfon. – Zrozumiałem, że problemem nie jest nasza aplikacja, tylko ja. Byłem wykończony – mówi Emodi.

Ukryta kamera

Jeszcze więcej możliwoœci dajš systemy opierajšce się na analizie mimiki twarzy. Sš one wykorzystywane głównie w przemyœle reklamowym. Korzystajš z takich rozwišzań firmy Procter & Gamble, PepsiCo czy Unilever. Jakš majš zaletę? „Prawdziwe" emocje malujš się na twarzy tylko przez ułamek sekundy. PóŸniej zaczynamy nimi sterować – niekoniecznie œwiadomie: na przykład aby sprawić przyjemnoœć obserwatorowi lub rozmówcy. Komputer potrafi odczytać pierwszš, najbardziej autentycznš reakcję. – Ta pierwsza, nie do końca œwiadoma emocja przemyka przez naszš twarz błyskawicznie. A nie zawsze jest to uczucie, które chcielibyœmy odkryć – mówi „New York Timesowi" Ginger McCall z Electronic Privacy Information Center (EPIC). Analiza poklatkowa umożliwia rozpoznawanie takich emocji. Systemy tego rodzaju majš m.in. firmy Emotient czy Affectiva. Ich systemy – Facet oraz Affdex sš już dostępne na rynku. Affdex został pierwotnie skonstruowany jako pomoc dla osób... autystycznych. Nie potrafiš one m.in. prawidłowo rozpoznawać emocji, odczytywać ich z mowy ciała innych ludzi. Oprogramowanie miało być swego rodzaju „protezš" umożliwiajšcš im lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Okazało się jednak równie przydatne dla marketingowców.

Równanie uczuć

Jak to działa? System Facet to dzieło naukowców z Machine Perception Lab Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Rozpoznaje 44 wyrazy twarzy, którym przyporzšdkowane sš emocje. Sprzężona z kamerš aplikacja mierzy ich „intensywnoœć" i stawia diagnozę. Korzystajš z niej największe firmy z listy Fortune 500 – chwalš się autorzy. Naukowe podstawy ma również Moodies firmy Beyond Verbal. Bazuje na teorii opracowanej przez naukowców Uniwersytetu Yeshiva, którzy podzielili emocje na osiem typów. Ich sumowanie pozwala uzyskać bardziej złożone odczucia. Na przykład – rozczarowanie równa się zaskoczenie plus smutek. Albo niepewnoœć to suma oczekiwania i strachu. W ten sposób – teoretycznie – wystarczy zidentyfikować w głosie mówišcego podstawowe uczucia, a ich mieszanka powie nam wszystko o stanie emocjonalnym człowieka. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.koscielniak@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL