Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Homoseksualizm jest zaraźliwy

Œrednio co trzecie dziecko, które wychowywane było przez pary homoseksualne, jest dziœ homo lub biseksualne.
Takie wnioski płynš z raportu amerykańskiego badacza prof. Marka Regnerusa z University of Texas w Austin z 2012 r. Polskie tłumaczenie raportu ukazało się w kwartalniku naukowym „Fides et Ratio". Obszerny artykuł prof. Marka Regnerusa dotyczšcy dorosłych dzieci wychowywanych przez rodziców żyjšcych w zwišzkach homoseksualnych ukazał się w 2012 roku w 41. numerze prestiżowego czasopisma socjologicznego Social Science Research. Przystępujšc do badań profesor przygotował specjalnš ankietę, którš rozesłano do ponad 15 tys, respondentów w wieku 18-39 lat. Otrzymał prawie 3 tys. pełnych ankiet Amerykanów, z których wyodrębnił osiem grup wychowywanych przez różne typy rodzin – m.in. dorosłych, którzy wzrastali w pełnych heteroseksualnych rodzinach oraz wychowywanych przez matki lesbijki lub ojców gejów. Następnie podał je analizie pod kštem badania 40 wybranych zmiennych.
Pełny raport prof. Marka Regnerusa Okazuje się, że doroœli deklarujšcy posiadanie homoseksualnych rodziców częœciej niż ci wychowani w rodzinie heteroseksualnej, miewajš myœli samobójcze, problemy z prawem, częœciej sięgajš po narkotyki, majš kłopoty w zwišzkach. Częœciej także zdradzajš swoich partnerów. Z grupy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) 13 proc. zgłosiło romans podczas małżeństwa lub zwišzku kohabitacyjnego, to w grupie LM (matek lesbijek) było to 40 proc. - Muszš szokować kwestie zwišzane z doœwiadczeniami seksualnymi: 31 proc. dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25 proc wychowywanych przez ojca geja podało, że byli przez rodziców zmuszani do seksu wbrew swej woli – pisze w obszernym tekœcie wprowadzajšcym do polskiego wydania raportu jego tłumacz, dr Andrzej Margasiński z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Natomiast aż 40 proc. wychowywanych przez matki lesbijki i 30 proc. przez gejów okreœla się dziœ jako homo- lub biseksualiœci. Komentarz do raportu dr Andrzeja Margasińskiego
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL