Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Szlakiem żydowskich miasteczek

Wikipedia
Szlak kulturowy prowšcy po dawnych żydowskich miasteczkach na pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi opracowuje Oœrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie. Większoœć kosztów pokryjš fundusze unijne
- Tworzymy projekt poœwięcony małym miasteczkom wschodniej Europy. Uważamy, że jest to kompletnie nierozpoznane przez Europę dziedzictwo kulturowe, na którym można w sposób fantastyczny budować promocję regionu - mówił na konferencji prasowej dyrektor Oœrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie Tomasz Pietrasiewicz. Projekt "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej" rozpoczšł się w grudniu i ma trwać do listopada 2015 r. Obecnie trwa kwerenda i zbieranie materiałów historycznych, które pozwolš na wskazanie, opisanie i spopularyzowanie konkretnych miasteczek. Ma ich być po 20 z Polski, Ukrainy i Białorusi. Lista miasteczek nie jest jeszcze gotowa. Ma się na niej znaleŸć m.in. Szczebrzeszyn na LubelszczyŸnie, który przed wojnš zamieszkały był w połowie przez ludnoœć żydowskš. Zachował się tam duży cmentarz żydowski i odrestaurowana niedawno synagoga, ale też zabytkowa cerkiew i koœciół katolicki. - Chcemy wskazywać na dziedzictwo żydowskie, ale i wielokulturowoœć tych miasteczek - mówi koordynator programu Emil Majuk.
Na podstawie zebranych materiałów powstanie portal internetowy w kilku językach. Po pięć miasteczek z każdego kraju będzie miało makiety wirtualne. Opracowany zostanie przewodnik ksišżkowy i zostanš wytyczone szlaki turystyczne. Będzie przeprowadzony cykl szkoleń dla przewodników w zakresie dziedzictwa żydowskiego i historii tych miasteczek. - Ważne też będzie, żeby stworzyć grupę osób, które zajmujš się turystykš kulturowš, żeby one dalej rozwijały kolejne działania. Chcemy w przyszłoœci rozszerzyć ten projekt na całe wschodnie pogranicze Unii Europejskiej - dodaje Majuk. Koszty projektu majš wynieœć około 450 tys. euro, z czego 412 tys. euro będzie pokryte z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruœ - Ukraina 2007-2013. Białoruskimi partnerami Teatru NN przy realizacji tego projektu sš uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie i Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Nowogródku, zaœ ukraińskimi - dwie organizacje pozarzšdowe: Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w miejscowoœci Jaremcze oraz Centrum Badań Marketingowych w Równem. Teatr NN od trzech lat organizuje latem festiwal "Œladami Singera". Wspólnie z lokalnymi organizacjami urzšdza warsztaty i wydarzenia artystyczne nawišzujšce do tradycji opisanych przez noblistę Isaaca Singera, który przez kilka lat mieszkał w Biłgoraju na LubelszczyŸnie i w swoich utworach barwnie przedstawił dawne społecznoœci żydowskie. W tym roku festiwal goœcił w Józefowie, Tyszowcach, Biłgoraju, Kraœniku, Bychawie i Lublinie.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL